Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 29.12.2016 15-2/16/579-2 Arvamuse küsimine välisõhu saasteloa taotluse kohta (Keskkonnaamet) Menetletud  
37. 29.12.2016 2-16-15262 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
38. 29.12.2016 Kaaskiri (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
39. 29.12.2016 avaldus (Narva Lasteaed Punamütsike) Menetletud  
40. 29.12.2016 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
41. 29.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
42. 29.12.2016 8-3/2016/3189-5 Taotlusdokumentidest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
43. 29.12.2016 ilma Teabenõue (Mercell Estonia OÜ) Menetletud  
44. 29.12.2016 koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu kultuurikomisjon) Menetletud  
45. 29.12.2016 Taotlus (FIE Juri Gandšu) Menetletud  
46. 29.12.2016 Hanketeate paigutamine veebilehele (Narva Linnakantselei) Menetletud  
47. 29.12.2016 ilma Teabenõue (Mercell Estonia OÜ) Menetletud  
48. 29.12.2016 Avaldus (OÜ Monada) Menetletud  
49. 29.12.2016 8-3/2016/5152-1 Maa erastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
50. 29.12.2016 Taotlus (AS ELTEL Networks) Menetletud  
51. 29.12.2016 466 Avaldus (O. S.) Menetletud  
52. 29.12.2016 Teenistusest vabastamine (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
53. 29.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
54. 29.12.2016 121 Tõendi päring (AS Vant) Menetletud  
55. 29.12.2016 ilma Tõendi päring (Elcomnet OÜ) Menetletud  
56. 29.12.2016 465 Päring (M. U.) Menetletud  
57. 28.12.2016 1-16-7179 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
58. 28.12.2016 2-15-13069 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
59. 28.12.2016 2.1-8/8482-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
60. 28.12.2016 5.3-5/13249 TTT maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
61. 28.12.2016 2-16-9989 Kohtukutse kohtuistungile (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
62. 28.12.2016 2-16-9989 Kohtumäärus menetlusdokumendi avalikust kättetoimetamisest ja määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
63. 28.12.2016 155 Uusküla tn 6 ehitusprojekti kooskõlastamine (KÜ Uusküla 6) Menetletud  
64. 28.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
65. 28.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
66. 28.12.2016 1-16-11454 Kohtumäärus alaealise lapse paigutamisest eritingimusi vajavate õpilaste erikooli (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
67. 28.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
68. 28.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
69. 28.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
70. 28.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud