Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
421. 19.12.2016 2-11-41815 Kohtumäärus eestkoste pikendamata jätmisest ja eestkoste lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
422. 19.12.2016 2-10-23930 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
423. 19.12.2016 2-16-15053 Lapsele määratud esindaja 15.12.2016.a seisukoht avaldusele esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Narva Esimene Advokaadibüroo) Menetletud  
424. 19.12.2016 2.1-8/8277-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
425. 19.12.2016 Pärimisasi (Kohtutäitur Elin Vilippus) Menetletud  
426. 19.12.2016 7.2-6.3/3017-1 Ettekirjutus (Päästeamet) Menetletud  
427. 19.12.2016 7.2-2.3/24717-1 Haldusmenetlusest teavitamine ja selgitustaotlus (Päästeamet) Menetletud  
428. 19.12.2016 1-10/16-485 Otsus (Tehnilise Järelevalve Amet) Menetletud  
429. 19.12.2016 Seletuskiri 2017.a kinnitatud eelarvele (Rahandusamet) Menetletud  
430. 19.12.2016 6-7/16/23479 Riigi huvi väljaselgitamine (Maa-Amet) Menetletud  
431. 19.12.2016 Kaugbussiliini sõiduplaan (OÜ Eesti Buss) Menetletud  
432. 19.12.2016 9-4/19-1 Kaaskiri (Siseministeerium) Menetletud  
433. 19.12.2016 P.Erikson põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
434. 19.12.2016 ilma Tõendi päring (BALTISIGMA OÜ) Menetletud  
435. 19.12.2016 7.2-6.3/3014-1 Ettekirjutus (Päästeamet) Menetletud  
436. 16.12.2016 Avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
437. 16.12.2016 Taotlus (Narva Laste Loomemaja) Menetletud  
438. 16.12.2016 Taotlused (Kinnisvaraehitus OÜ) Menetletud  
439. 16.12.2016 2-16-18745 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
440. 16.12.2016 2-16-18820 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
441. 16.12.2016 KV45 Selgituskiri (Zoroaster OÜ) Menetletud  
442. 16.12.2016 ilma Tõendi päring (Idakoidlik OÜ) Menetletud  
443. 16.12.2016 Käskkirjad (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
444. 16.12.2016 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
445. 16.12.2016 Koosoleku protokoll (Strateegilise planeerimise komisjon) Menetletud  
446. 16.12.2016 Avaldus (KÜ Narva) Menetletud  
447. 16.12.2016 Avaldus (KÜ Tallinna 42) Menetletud  
448. 16.12.2016 Avaldus (Osaühing Maininvestments) Menetletud  
449. 16.12.2016 7-6/16/23433 Riigivara võõrandamine (Maa-Amet) Menetletud  
450. 16.12.2016 Määrusesse muudatuste sisse viimisest (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
451. 16.12.2016 197/2016/1104 Päring (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
452. 16.12.2016 197/2016/1103 Päring (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
453. 16.12.2016 Arupärimine - SA Narva Vesi (Narva linnavolikogu liikmed) Menetletud  
454. 16.12.2016 Volitus (Eesti Meremuuseum) Saadetud  
455. 16.12.2016 3.1-1.1/39333-1 Teatis korrarikkumise toimepannud lapse kohta (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) Menetletud