Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
561. 14.12.2016 Vaie (Advokaadibüroo LMP OÜ) Menetletud  
562. 14.12.2016 Avaldus (MTÜ Heategevusfond Teresa Pluss) Menetletud  
563. 14.12.2016 Avaldus (KÜ Vestervalli 10) Menetletud  
564. 14.12.2016 ilma Taotlus (SA Narva Linna Arendus) Saadetud  
565. 14.12.2016 Avaldus (Linnakodanik) Saadetud  
566. 14.12.2016 1.1-19/213 transpordikulude katmisest (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
567. 14.12.2016 7.2-6.3/2985-1 Ettekirjutus (Päästeamet) Menetletud  
568. 14.12.2016 2.1-3/36193-1 Saatekiri (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
569. 14.12.2016 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
570. 14.12.2016 J.Humonen vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
571. 14.12.2016 Raieloa taotlus (KÜ Kangelaste 18A) Menetletud  
572. 14.12.2016 Avaldus (Seleznjova Jelena) Menetletud  
573. 14.12.2016 Territooriumi heakorrastamisest (Narva Noortekeskus) Menetletud  
574. 14.12.2016 Eskiisi variandid (Llaki Logistika OÜ) Menetletud  
575. 14.12.2016 Liiklusest Haigla ja Kooli põik ristmikul (If P&C Insurance AS) Menetletud  
576. 14.12.2016 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
577. 14.12.2016 Korduv avaldus (A.Grigorjev) Menetletud  
578. 14.12.2016 2-16-9061 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
579. 14.12.2016 2-16-15201 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
580. 14.12.2016 2-10-61091 Kohtumäärus menetluse korraldamisest arvamuse esitamiseks eestkostja kandidaadi kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
581. 14.12.2016 2-16-11016 Avaldaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
582. 14.12.2016 2-16-10379 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
583. 14.12.2016 Pärimisasi (Mesi Ülle Jõhvi notar) Menetletud  
584. 14.12.2016 7.2-2.3/23140-2 Vastus taotlusele (Päästeamet) Menetletud  
585. 14.12.2016 2-16-17461 Isiku avaldus ja kohtumäärused (hagita menetluse algatamine, ekspertiisi määramine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
586. 14.12.2016 C/693 Kutse aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule (Narva Vesi AS) Menetletud  
587. 14.12.2016 Teatis (Linnakodanik) Menetletud  
588. 14.12.2016 Taotlus (G.Maksimova) Menetletud  
589. 14.12.2016 2-16-15053 Määratud esindaja ja puudutatud isiku lepingulise esindaja seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
590. 14.12.2016 2-16-17961 Isiku avaldus ja kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ning esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
591. 14.12.2016 2-16-12931 Isiku avaldus, kohtumäärus isiku avalduse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
592. 14.12.2016 2-15-13074 Kohtumäärus L. K. määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
593. 14.12.2016 Teatis (Anna Petryanina) Menetletud  
594. 14.12.2016 Kiri (OÜ Hades Geodeesia) Menetletud  
595. 14.12.2016 Maa erastamine (Maa-Amet) Menetletud