Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
666. 13.12.2016 K.Stepanova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
667. 13.12.2016 K.Stepanova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) 12.01.2017  
668. 13.12.2016 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
669. 13.12.2016 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
670. 13.12.2016 G.Pustoshnaya puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
671. 13.12.2016 I.Aueri puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
672. 13.12.2016 K.Jadrova puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
673. 13.12.2016 Teenistuslähetus (M.Tuuder) (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
674. 12.12.2016 Projekti korrigeerimine (KÜ Kangelaste 19) Menetletud  
675. 12.12.2016 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
676. 12.12.2016 ilma Tõendi päring (BALTISIGMA OÜ) Menetletud  
677. 12.12.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
678. 12.12.2016 Taotlus (KÜ Rahu 28) Menetletud  
679. 12.12.2016 Tõendi päring (Hea elekter OÜ) Menetletud  
680. 12.12.2016 2-15-13074 Kohtumäärus A.G.määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
681. 12.12.2016 Teenistus/töölähetus G.Smolina, M.Sazonov (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
682. 12.12.2016 Dokumendi koopia väljastamisest (Tamara Luigas) Menetletud  
683. 12.12.2016 Teatis (KÜ 26.Juuli 3) Menetletud  
684. 12.12.2016 Teatis (Eraisik S.D.) Menetletud  
685. 12.12.2016 8-2/2016/4574-13 Kiri (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
686. 12.12.2016 Parkimiskaartide väljastamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
687. 12.12.2016 T.Tammiste teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
688. 12.12.2016 Sepa tn 22 eskiisprojekti kooskõlastamine (TITO Arhitektid) Menetletud  
689. 12.12.2016 452 Avaldus (I. W.-W.) Menetletud  
690. 12.12.2016 2-13/1463-1 Vastus päringule (Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus) Menetletud  
691. 12.12.2016 N.Akimova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
692. 12.12.2016 V.Hohlova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
693. 12.12.2016 Taotlus (Uus Sild MTÜ) Menetletud  
694. 12.12.2016 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
695. 12.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
696. 12.12.2016 Taotlus (KÜ Uus Energia) Menetletud  
697. 12.12.2016 Seletuskiri (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
698. 12.12.2016 Uusküla tn 23 katastriüksuse kohta (OÜ Avesta Servis) Menetletud  
699. 12.12.2016 komisjoni moodustamine parimate sportlaste määramiseks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
700. 12.12.2016 Lasteaedade hoolekogud (Ants Kutti - Linnavolikogu liige) Menetletud