Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 28.12.2016 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
72. 28.12.2016 1.1-19/821 Taotlus õpilase eluaseme olukorra ja tingimuste väljaselgitamiseks (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
73. 28.12.2016 2-16-16479 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
74. 28.12.2016 2-15-13074 Kohtumäärus vigade parandamisest 21.01.2016.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
75. 28.12.2016 Teatis (KÜ Armsad Katused) Menetletud  
76. 28.12.2016 2-16-10745 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
77. 28.12.2016 7094-1/16-21-0-5 Tänukiri (Leningradi oblasti Valitsus) Menetletud  
78. 28.12.2016 2330,16,005462 Väärteomenetluse lõpetamise määrus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
79. 28.12.2016 protokoll (Narva Linnavolikogu kultuurikomisjon) Menetletud  
80. 28.12.2016 Ideekonkursi korraldamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
81. 28.12.2016 2-16-19336 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
82. 28.12.2016 2.1-3/37823-1 Taotlus matmise korraldamiseks (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
83. 28.12.2016 Teenistuslähetus/töölähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
84. 28.12.2016 Teatis (Linnakodanik) Menetletud  
85. 28.12.2016 Seletuskiri (Linnakodanik) Menetletud  
86. 28.12.2016 K.P tööleping (Narva Linnakantselei) Menetletud  
87. 28.12.2016 2016.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
88. 28.12.2016 7.2-2.3/24717-3 Haldusmenetluse lõpetamine (Päästeamet) Menetletud  
89. 28.12.2016 Avaldus (Ühiselamu Rakvere 91) Menetletud  
90. 28.12.2016 N.B tööleping (Narva Linnakantselei) Menetletud  
91. 28.12.2016 5.Roheline tn, Kangelaste pr J4 ja Pähklimäe tn 3 projekteerimistööd (Llaki Logistika OÜ) Menetletud  
92. 28.12.2016 L.D.tööleping (Narva Linnakantselei) Menetletud  
93. 28.12.2016 Avaldus (Eraisik S.D.) Menetletud  
94. 28.12.2016 K.J tööleping (Narva Linnakantselei) Menetletud  
95. 28.12.2016 Teatis (FIE Aleksandra Popova) Menetletud  
96. 28.12.2016 8-3/2016/5150-1 Maa munitsipaalomandisse andmise taotluste menetlemisest (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
97. 28.12.2016 Volikiri (Sotsiaalabiamet) Menetletud  
98. 28.12.2016 7.3-4.3/16/25193-1 IE regionaalse kriisikomisjoni protokoll ja otsused (Päästeamet) Menetletud  
99. 28.12.2016 RH korraldamine ja hinnapakkumiste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
100. 28.12.2016 Täiendus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
101. 28.12.2016 2016. a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
102. 28.12.2016 Arvamus (Rakvere tn elanikud) Menetletud  
103. 28.12.2016 Rahvusvahelises turniiris osalemisest (Spordiklubi Viktoria) Menetletud  
104. 28.12.2016 Kollektiivi arvamus (Narva Lasteaed Punamütsike) Menetletud  
105. 28.12.2016 2.2-3/13204 Taotlus lapse elukoha registreerimiseks (K. K.) (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud