Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
736. 12.12.2016 ilma Tõendi päring (Skat-Keskus OÜ) Menetletud  
737. 12.12.2016 Kompromissiettepanek (Anna Fetisova) Menetletud  
738. 09.12.2016 Koosoleku protokoll (Strateegilise planeerimise komisjon) Menetletud  
739. 09.12.2016 Koosoleku protokoll (Strateegilise planeerimise komisjon) Menetletud  
740. 09.12.2016 Taotlus (OÜ Geneva) Menetletud  
741. 09.12.2016 V282 Kraavi 14a eskiisprojektist (AS EF Rand ja Tuulberg) Menetletud  
742. 09.12.2016 ilma Tõendi päring (Idakoidlik OÜ) Menetletud  
743. 09.12.2016 V.Nikitina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
744. 09.12.2016 Päring (Linda Kliinik) Menetletud  
745. 09.12.2016 6.SP-2/74276/3 Teatise nõue (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
746. 09.12.2016 2.1-3/36117-2 Vastus päringule (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
747. 09.12.2016 Teatis (Linnakodanik) Menetletud  
748. 09.12.2016 Koosoleku protokoll (Strateegilise planeerimise komisjon) Menetletud  
749. 09.12.2016 Teatis (Zolotuhhina Galina) Menetletud  
750. 09.12.2016 7.2-2.3/24216-1 Teatis (Päästeamet) Menetletud  
751. 09.12.2016 Koosoleku protokoll (Strateegilise planeerimise komisjon) Menetletud  
752. 09.12.2016 J.Golubeva puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
753. 09.12.2016 Vastuväide (JeweLex Advokaadibüroo OÜ) Menetletud  
754. 09.12.2016 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja komisjon) Menetletud  
755. 09.12.2016 O.Tšerjomuškina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
756. 09.12.2016 2-14-58668 Määratud esindaja seisukoht uue eestkostja määramise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
757. 09.12.2016 2.1-8/7970-2 Teade abivajavate laste kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
758. 09.12.2016 2.1-8/7953-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
759. 09.12.2016 2.1-8/8153-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
760. 09.12.2016 2.1-8/8159-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
761. 09.12.2016 2.1-3/35846-1 Teade abivajava lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
762. 09.12.2016 2017. a eelarve kohta (Heli Adamovitš - linnavolikogu liige) Menetletud  
763. 09.12.2016 Kalda 2 maa-ala (Jelena Valme) Menetletud  
764. 09.12.2016 7.PT-2/34638 Järelepärimine alaealise lapse perekonna kohta (Sotsiaalkindlustusamet Rakvere büroo) Menetletud  
765. 09.12.2016 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
766. 09.12.2016 2-16-16106 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
767. 09.12.2016 Narva Vaba Lava eskiisi kohta (Allians Arhitektid) Menetletud  
768. 09.12.2016 2-16-16248 Advokaadi seisukoht avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
769. 09.12.2016 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
770. 09.12.2016 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud