Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 04.02.2016 29-2.1/2714 Rahvusvaheline lastekaitsejuhtum (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
2. 18.10.2016 10-4/7459-1 "Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 157 muutmise seadus" kooskõlastamine (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
3. 03.05.2016 2-13-13979 Advokaadi seisukoht N.P. avaldusele eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4. 27.09.2016 Eesti lipu heiskamine 6. oktoobril 2016. aastal. (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
5. 03.10.2016 7.2-2.3/19900-1 Haldusmenetlusest teavitamine ja selgitustaotlus. (Päästeamet) Menetletud  
6. 29.08.2016 Infopunkt. (Sisseministeerium) Menetletud  
7. 19.10.2016 3-16-1530 Põhja Valdus OÜ taotluse Tartu Halduskohtule haldusasjas 3-16-1530 (Aleksei Forstiman) Menetletud  
8. 27.04.2016 2-2.9/16/50084/3 Riigikontrolli poolt läbiviidavast auditist ja ülevaatest teavitamine (Riigikontroll) Menetletud  
9. 04.07.2016 2-15-7560 SAA - l seisukoha esitamine (Viru Maakohus) Menetletud  
10. 31.10.2016 ilma Surnud E.L. matuse korraldamine (SA Narva Haigla) Menetletud  
11. 15.11.2016 Tasustamata õppepuhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
12. 11.02.2016 ilma Teade kasvandiku N.S. tervisliku seisundi kohta (Avatud Värav MTÜ Kiikla Lastekodu) Menetletud  
13. 16.05.2016 1.1-19/54 Teade õpilase kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
14. 06.07.2016 2-16-6287 Teade tsiviilasja teatavaks tegemisest (Viru Maakohus) Menetletud  
15. 21.10.2016 2-2.9/16/50087/36 Teavituskiri. (Riigikontroll) Menetletud  
16. 15.09.2016 UBC uudistenurk. (UBC Eesti Linnad) Menetletud  
17. 29.08.2016 2-08-23924 Vandeadvokaadi seisukoht (Viru Maakohus) Menetletud  
18. 30.06.2016 "N+Fest" noortefestival (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
19. 11.08.2016 1-4/16/7291-2 "Välisõhus leviva müra normtasemed jamürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid" (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
20. 31.08.2016 01.09.2016 teadmistepäeva puhul Eestis lipupäev. (Riigikantselei) Menetletud  
21. 11.07.2016 06.07.2016 käskkirja 6702 muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
22. 15.12.2016 e-kiri 1.2-2/137 edastamine (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
23. 19.01.2016 2-10-53038 12.01.2016.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 28.03.2016 2-15-16094 17.03.2016.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 31.10.2016 17.10.2016 käskkirja nr 10340 täiendamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
26. 24.08.2016 12.1-1/10234 19.08.2016 Kiri asutustele riigiabi arengutest 2016 (Eesti Linnade Liidu büroo) Menetletud  
27. 20.10.2016 2-16-3367 19.10.2016.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
28. 12.05.2016 2.Jõe tn eskiisi kooskõlastamine (FIE Aleksandra Popova) Menetletud  
29. 19.01.2016 2.Paemurru tn. 1 projekti kooskõlastamine (Kolobova Svetlana) Menetletud  
30. 14.03.2016 20.02.2014 käskkirja nr 1727 "Narva linna majandusinformatsiooni liigendamine" muutmine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
31. 21.10.2016 20.10.2016. a istungil toetust leidnud muudatusettepanekud (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
32. 20.01.2016 2015 IV kvartalis saadud sihtotstarbeliste laekumiste eelarve suurendamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
33. 04.01.2016 2015 kulueelarve vähendamisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
34. 21.03.2016 2015 majandusaasta aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
35. 20.01.2016 5.3-5/556 2015.a IV kvartali omatulude aruanne koos seletuskirjaga (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud