Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 30.12.2016 10-3/3294 Teatis linna koolide kohta (Sillamäe Linnavalitsus) Menetletud  
2. 30.12.2016 2-16-16511 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3. 30.12.2016 2-16-19336 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
4. 29.12.2016 2-16-15262 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5. 28.12.2016 2-15-13069 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
6. 28.12.2016 5.3-5/13249 TTT maksmise hüvitise täiendavate vahendite jaotus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
7. 28.12.2016 2-16-9989 Kohtumäärus menetlusdokumendi avalikust kättetoimetamisest ja määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
8. 28.12.2016 1-16-11454 Kohtumäärus alaealise lapse paigutamisest eritingimusi vajavate õpilaste erikooli (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 28.12.2016 2-16-16479 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 28.12.2016 2-15-13074 Kohtumäärus vigade parandamisest 21.01.2016.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
11. 28.12.2016 2-16-10745 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12. 28.12.2016 2330,16,005462 Väärteomenetluse lõpetamise määrus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
13. 28.12.2016 2-16-19336 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
14. 27.12.2016 2-11-22063 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 27.12.2016 2-11-56294 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
16. 27.12.2016 2-16-17961 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
17. 27.12.2016 5.3-5/13170 Sotsiaalabiameti 2017.a kinnitatud eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
18. 27.12.2016 2-16-16975 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 27.12.2016 3.2-4/13163 Surnud isikute dokumentide edastamine (Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
20. 23.12.2016 2-11-21394 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
21. 23.12.2016 3.2-1.4/36805-2 Teade kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
22. 23.12.2016 2-16-15264 Lastele määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 23.12.2016 2-16-14911 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 23.12.2016 2-16-11587 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 22.12.2016 2-16-16594 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
26. 22.12.2016 2-16-15053 Kohtumäärus avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
27. 22.12.2016 2-16-15053 Puudutatud isiku esindaja seisukoht lapsele määratud esindaja seisukohale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
28. 22.12.2016 2-16-11555 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
29. 22.12.2016 2-16-3367 Kohtumäärus lõpplahendi kuulutamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
30. 22.12.2016 2-12-18265 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
31. 22.12.2016 2-10-61499 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
32. 22.12.2016 2-16-15069 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
33. 22.12.2016 2-16-15069 Puudutatud isiku ja määratud esindaja seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
34. 22.12.2016 1.1-19/63 Teade õpilase kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
35. 22.12.2016 2-15-10440 Vastus isikutele nõustamisteenuse osutamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud