Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 24.11.2016 2-14-53825 Isikule määratud esindaja määruskaebus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
107. 24.11.2016 2-16-17317 Kohtumääruses vea parandamisest 17.11.2016.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
108. 24.11.2016 2-11-43593 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
109. 24.11.2016 3.1-1.1/37123-1 Teatis korrarikkumise toimepannud lapse kohta (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) Menetletud  
110. 22.11.2016 2-16-5618 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
111. 22.11.2016 2-16-121797 Kohtumäärus-maksekäsk avalduse rahuldamise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
112. 21.11.2016 2-16-9000 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
113. 21.11.2016 2-16-12931 Taotlus materjalide lisamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
114. 21.11.2016 2-16-12879 Kohtumäärus ajutise eestkostja muutmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
115. 21.11.2016 2-16-4320 Kohtumäärus alaealisele lapsele esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
116. 21.11.2016 2-16-13210 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
117. 21.11.2016 2-11-39621 Kohtumäärus määratud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
118. 21.11.2016 2-10-49549 Kohtumäärus määratud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
119. 21.11.2016 2-16-16235 Ajutise eestkostja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
120. 21.11.2016 2330,16,004441 Väärteomenetluse lõpetamise määrus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
121. 21.11.2016 2330,16,004632 Väärteomenetluse lõpetamise määrus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
122. 17.11.2016 2-16-17249 Kohtumäärused (menetluse algatamine, ekspertiisi määramine, esialgse õiguskaitse rakendamine)) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
123. 17.11.2016 2-16-10379 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
124. 17.11.2016 042/2016/1655 Täitemenetluse lõpetamise otsus (Nõude rahuldamine) (Jõhvi kohtutäitur Natalja Malahhova) Menetletud  
125. 17.11.2016 2-16-126311 Teade maksekäsu kiirmenetluse avalduse menetlusse võtmise kohta (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
126. 17.11.2016 2-16-17295 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
127. 17.11.2016 2-15-5224 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
128. 17.11.2016 2-10-57804 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
129. 17.11.2016 2-11-56294 Puudutatud isiku avaldus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
130. 17.11.2016 2-16-3367 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest kohtumenetluse ajaks (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
131. 17.11.2016 2-16-14911 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
132. 16.11.2016 2-07-20568 Kohtumäärus määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
133. 16.11.2016 2-16-11553 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
134. 15.11.2016 2-16-15421 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
135. 15.11.2016 2-16-16952 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
136. 15.11.2016 2-16-16099 Avaldaja seisukoht (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud  
137. 15.11.2016 2-16-17021 Kohtumäärused menetluse algatamisest ja esindaja määramisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
138. 15.11.2016 2-16-11555 Puudutatud isiku esindaja taotlus laste ärakuulamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
139. 15.11.2016 1.1-19/44 Teade õpilase kohta (Narva Paju Kool) Menetletud  
140. 15.11.2016 2-15-18263 Kohtumäärus statsionaarse ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud