Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 15.11.2016 2-11-43809 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
142. 11.11.2016 2-16-8658 Kohtumäärus asja arutamise uuendamisest ja menetluse peatamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
143. 11.11.2016 2-16-9121 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
144. 09.11.2016 2-10-46402 Kohtumäärus vea parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
145. 07.11.2016 3.1-1.1/35162-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Politseiprefektuur Jõhvi politseijaoskond) Menetletud  
146. 07.11.2016 2-16-16099 Kohtumäärus isiku taotluse esialgse õiguskaitse rakendamiseks rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
147. 07.11.2016 2-14-55508 Kohtumäärus eestkoste menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
148. 07.11.2016 2-16-14377 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
149. 07.11.2016 2-16-16659 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
150. 07.11.2016 2-15-18263 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
151. 07.11.2016 2-15-19533 Kohtumäärus eestkoste järelevalve menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
152. 04.11.2016 2-16-15499 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse osalise tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
153. 04.11.2016 3.1-1.1/35066-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Politseiprefektuur Jõhvi politseijaoskond) Menetletud  
154. 04.11.2016 167/2010/336 Täitemenetluse lõpetamise otsus (Kohtutäitur Krista Järvet) Menetletud  
155. 04.11.2016 2-16-16357 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
156. 04.11.2016 2-10-49549 Eestkostja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
157. 04.11.2016 2-16-11442 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
158. 04.11.2016 2-10-61091 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
159. 04.11.2016 2-10-23930 Puudutatud isiku ja määratud esindaja seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
160. 04.11.2016 2-10-23930 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
161. 04.11.2016 2-10-46402 25.10.2016.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
162. 04.11.2016 2-12-46676 Isiku ärakuulamise protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163. 04.11.2016 2-16-16235 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
164. 04.11.2016 2-11-41815 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
165. 04.11.2016 2-16-16235 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
166. 04.11.2016 2-14-53825 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isiku paigutamise tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167. 03.11.2016 9-7/2016/501 Juhtumiplaan ja haldusleping (D. M.) (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
168. 03.11.2016 9-7/2016/500 Juhtumiplaan ja haldusleping (J. M.) (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
169. 03.11.2016 2-10-46402 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
170. 03.11.2016 96 Teade kohamaksumuse muutusest alates 01.01.2017.a (OÜ Häcke) Menetletud  
171. 03.11.2016 2-16-15268 Määratud esindaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
172. 03.11.2016 2-16-15268 Panga poolt esitatud vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
173. 03.11.2016 2-16-3367 Kohtumäärus isiku taotluse esialgse õiguskaitse rakendamiseks rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
174. 03.11.2016 2-16-10833 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja lapsele eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
175. 03.11.2016 2-16-16099 Seisukoht esialgse õiguskaitse taotlusele esitatud vastusele (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud