Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 03.11.2016 2-16-16358 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
177. 02.11.2016 2-14-58668 Määratud esindaja arvamus isiku ärakuulamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
178. 01.11.2016 2-16-115138 Kohtumäärus avalduse hagimenetlusse üleandmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
179. 01.11.2016 2-16-16358 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
180. 01.11.2016 2-16-16357 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
181. 01.11.2016 2-13-13979 Kohtumäärus isiku avalduse läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
182. 01.11.2016 2-07-20568 Teade eestkostetava isiku määruskaebuse edastamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
183. 01.11.2016 2-15-2532 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
184. 01.11.2016 E-post Dokumendid isiku laenu kohta (Julianus Inkasso OÜ) Menetletud  
185. 01.11.2016 2-16-8880 Kohtumäärus menetluse lõpetamisest ja kompromissi kinnitamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
186. 01.11.2016 2-16-9000 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
187. 01.11.2016 2-16-10254 Kohtumäärus menetluse lõpetamisest ja kompromissi kinnitamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
188. 01.11.2016 2-16-10804 Kohtumäärus menetluse lõpetamisest ja kompromissi kinnitamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
189. 31.10.2016 2-11-41815 Puudutatud isiku seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
190. 31.10.2016 2-11-41815 Puudutatud isiku seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191. 31.10.2016 2-11-41815 Eestkostja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
192. 31.10.2016 2-11-41815 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
193. 31.10.2016 2-11-5183 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
194. 31.10.2016 2-16-16106 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
195. 31.10.2016 2-16-16099 Teavitus isiku vabanemise kuupäeva kohta (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud  
196. 28.10.2016 2-16-14106 Puudutatud isiku vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
197. 28.10.2016 2-16-13905 Puudutatud isiku vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
198. 28.10.2016 2-16-7371 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
199. 28.10.2016 2-16-14505 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
200. 28.10.2016 2-16-5595 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
201. 27.10.2016 2-16-121118 Kohtumäärus maksekäsu kiirmenetluse avalduse üleandmisest hagimenetlusse (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
202. 26.10.2016 2-15-3442 Isikule määratud esindaja avaldus koos esialgse õiguskaitse taotlusega (OÜ Advokaadibüroo RASK) Menetletud  
203. 26.10.2016 2-11-39134 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
204. 26.10.2016 E-post Isiku iseloomustus (AS Hoolekandeteenused Sillamäe Kodu) Menetletud  
205. 25.10.2016 2-11-43762 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
206. 25.10.2016 2-12-46676 Kohtumäärus isiku kinnisesse asutusse paigutamise tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
207. 25.10.2016 2-15-19438 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse kohaldamise taotluse lahendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
208. 25.10.2016 2-11-51510 Kohtumäärus menetluse algatamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
209. 25.10.2016 2-16-13932 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
210. 25.10.2016 2-16-11988 Kohtumäärus vea parandamisest 06.10.2016.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud