Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 24.10.2016 1.3-1/10617 Taotlus aknade vahetamiseks (Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
212. 21.10.2016 2-16-10386 Avaldaja seisukoht isiku vastuavaldusele, esitatud vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
213. 21.10.2016 1-16-9007 Kohtumäärus vea parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
214. 21.10.2016 2-16-12413 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
215. 21.10.2016 2-16-11883 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
216. 21.10.2016 2-11-39146 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
217. 21.10.2016 2330,16,004119 Otsus väärteoasjas (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
218. 20.10.2016 2-16-3367 19.10.2016.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
219. 20.10.2016 2-16-7332 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220. 20.10.2016 1-16-9007 Kohtumäärus alaealise lapse paigutamisest eritingimusi vajavate õpilaste erikooli (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221. 20.10.2016 2-11-44493 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222. 20.10.2016 E-post Teatis isiku hospitaliseerimise kohta (Ahtme Haigla SA) Menetletud  
223. 20.10.2016 2-16-15617 Kohtumäärus asja läbivaatamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224. 20.10.2016 2-16-6990 Kohtumäärus alaealiste laste hagi elatise nõudes rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
225. 20.10.2016 2-16-11519 Määratud esindaja määruskaebus 29.09.2016.a kohtumääruse peale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
226. 19.10.2016 5.3-5/10429 Sotsiaalabiameti eelarvearuanne seisuga 30.09.2016.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
227. 19.10.2016 5.3-5/10428 2016. aasta 9 kuu omatulude aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
228. 19.10.2016 5.3-5/10426 2016. aasta 9 kuu kulude eelarve täitmise aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
229. 19.10.2016 2-16-15201 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
230. 19.10.2016 2-14-53825 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
231. 19.10.2016 2-11-41815 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
232. 19.10.2016 2-11-41815 Kohtumäärus puudutatud isiku ärakuulamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
233. 19.10.2016 2-16-3495 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
234. 19.10.2016 2-16-123357 Teade maksekäsu kiirmenetluse avalduse menetlusse võtmise kohta (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
235. 19.10.2016 2-16-6977 Kohtumäärus isiku avalduse osalise rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
236. 17.10.2016 12-2/7047-2 Taotluse edastamine järelepärimisele vastamiseks (Justiitsministeerium) Menetletud  
237. 17.10.2016 2-16-5595 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
238. 17.10.2016 2-16-15499 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
239. 17.10.2016 2-16-11519 Isiku määruskaebus 29.09.2016.a määrusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
240. 17.10.2016 2-16-3208 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
241. 14.10.2016 2-16-7802 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
242. 14.10.2016 1.3-1/10262 Taotlus vahendite eraldamiseks aknade vahetamiseks (Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
243. 14.10.2016 2-16-3367 Kohtunõue puudutatud isikule (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
244. 14.10.2016 2-16-15262 Kohtumäärused menetluse algatamisest ja esindaja määramisest, ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
245. 14.10.2016 2-16-15262 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud