Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
246. 14.10.2016 2-10-23930 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
247. 14.10.2016 3.1-1.1/31943-1 Teatis korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
248. 14.10.2016 2-15-2302 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
249. 14.10.2016 10.PIS-2/56058 Otsus puudega lapse toetuse maksmise peatamisest (Sotsiaalkindlustusamet Kohtla-Järve büroo) Menetletud  
250. 12.10.2016 2-16-9932 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
251. 12.10.2016 2-11-40601 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
252. 12.10.2016 2-16-100632 Kohtumäärus menetluse peatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
253. 12.10.2016 2-13-12948 Kohtumäärus eestkoste asjas järelevalve teostamise saatmisest kohtualluvuse järgi (Viru Maakohus Rakvere kohtumaja) Menetletud  
254. 11.10.2016 2-11-15661 Kohtumäärus eestkostjale rahatrahvi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
255. 11.10.2016 2-16-15025 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest ja esialgse õiguskaitse kohaldamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
256. 11.10.2016 2-16-9005 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja lastele eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
257. 11.10.2016 2-16-12879 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
258. 10.10.2016 2-11-21394 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
259. 10.10.2016 2-11-22063 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
260. 10.10.2016 2-15-18263 Kohtumäärus korduva ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
261. 07.10.2016 2-16-100632 Kohtumäärus eestkoste määramise menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
262. 07.10.2016 2-16-5595 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohtu Narva Kohtumaja) Menetletud  
263. 06.10.2016 2-16-14977 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
264. 05.10.2016 2-16-14738 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
265. 05.10.2016 2-11-44493 Määratud esindaja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
266. 05.10.2016 2-15-115408 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
267. 05.10.2016 2-16-9173 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
268. 05.10.2016 2-11-348 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
269. 05.10.2016 2-16-11907 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
270. 05.10.2016 2-16-7332 Bigbank AS esitatud vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
271. 03.10.2016 3.1-1.1/30649-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Saadetud  
272. 03.10.2016 3.1-1/30597-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
273. 30.09.2016 2-11-15661 Kohtumäärus eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
274. 30.09.2016 2-16-11519 Kohumäärus C.L avalduse rahuldamisest tsiviilasjas nt 2-16-11519 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
275. 30.09.2016 2-16-4320 Sa Tartu Ülikoolikliinikum esitatud vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
276. 29.09.2016 2-16-5963 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja lastele eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
277. 29.09.2016 2-11-42078 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
278. 29.09.2016 2-11-22063 Määratud esindaja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
279. 29.09.2016 2-16-9932 Ekspertiis tsiviilasjas nr 2-16-9932 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
280. 29.09.2016 2-11-21394 Määratud esindaja, eestkostja ja puudutatud isiku seisukohad eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud