Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
281. 29.09.2016 2-11-39134 Määratud esindaja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
282. 29.09.2016 2-11-5183 Eestkostja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
283. 28.09.2016 2-11-39621 Puudutatud isiku avaldus ja eestkostja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
284. 28.09.2016 2-11-39134 Puudutatud isiku seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
285. 28.09.2016 2-11-39134 Isiku ärakuulamise protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
286. 28.09.2016 2-11-39134 Eestkostja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
287. 28.09.2016 2-11-39146 Eestkostja ja määratud esindaja seisukohad eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
288. 28.09.2016 2-11-40601 Eestkostja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
289. 28.09.2016 2-11-40601 Määratud esindaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
290. 28.09.2016 2-16-3367 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
291. 28.09.2016 2-16-3367 Kohtumäärus isiku taotluse menetlusabi saamiseks rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
292. 28.09.2016 2-16-121118 Teade maksekäsu kiirmenetluse avalduse menetlusse võtmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
293. 28.09.2016 2-16-121797 Teade maksekäsu kiirmenetluse avalduse menetlusse võtmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
294. 28.09.2016 2-16-121089 Teade maksekäsu kiirmenetluse avalduse menetlusse võtmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
295. 28.09.2016 2-16-121796 Teade maksekäsu kiirmenetluse avalduse menetlusse võtmise kohta (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
296. 28.09.2016 2-16-121133 Teade maksekäsu kiirmenetluse avalduse menetlusse võtmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
297. 26.09.2016 2-16-848 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
298. 26.09.2016 2-16-12931 Määratud esindaja seisukoht ja puudutatud isiku vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
299. 26.09.2016 2-16-7332 Esitatud vastus isiku võlgnevuse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
300. 26.09.2016 2-16-10143 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
301. 26.09.2016 2-16-9473 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse tühistamisest ja ettekirjutuste tegemisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
302. 22.09.2016 2-16-5874 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
303. 22.09.2016 2-16-100632 Kohtunõue raviarsti seisukoha esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
304. 22.09.2016 2-11-44493 Eestkostja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
305. 22.09.2016 3.1-1.1/29442-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
306. 21.09.2016 2-16-120750 Teade maksekäsu kiirmenetluse avalduse menetlusse võtmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
307. 20.09.2016 2-16-13925 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
308. 20.09.2016 2-16-13925 Kohtumäärus vigade parandamisest kohtumääruses (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
309. 19.09.2016 2-16-13932 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
310. 19.09.2016 2-14-55187 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
311. 16.09.2016 2-16-10379 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
312. 16.09.2016 2-10-46402 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
313. 16.09.2016 2.1-3/27039-1 Teade isiku kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
314. 16.09.2016 2-16-13716 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
315. 16.09.2016 2-16-13925 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud