Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 16.09.2016 2-16-9190 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
317. 14.09.2016 2-14-53825 Kohtumäärus puudutatud isiku ärakuulamise kohta erinõude korras (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
318. 13.09.2016 2-14-55187 Teade kohtumääruse avalikult tegemise aja kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
319. 13.09.2016 2-16-12407 Kohtumäärus taotluse esialgse õiguskaitse rakendamiseks rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
320. 13.09.2016 2-07-20568 Kohtumäärus eestkoste pikendamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
321. 13.09.2016 8-1/198-1 Seisukoht-aruanne kinnipeetava isiku kohta (Tartu Vangla) Menetletud  
322. 13.09.2016 2-16-13716 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
323. 13.09.2016 2-16-13619 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Harju Maakohus Tartu mnt kohtumaja) Menetletud  
324. 12.09.2016 2-15-16319 Kohtumäärus riigi õigusabi osutaja vahetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
325. 12.09.2016 E-post Teade abivajavate laste kohta (SA Narva Haigla) Menetletud  
326. 12.09.2016 2-15-17166 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
327. 12.09.2016 2-16-5874 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
328. 08.09.2016 2-16-9211 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
329. 08.09.2016 2-16-11016 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
330. 08.09.2016 2-10-58672 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
331. 07.09.2016 2-10-61066 Kohtumäärus määratud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
332. 07.09.2016 2-11-4459 Kohtumäärus määratud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
333. 07.09.2016 2-16-8658 Kohtumäärus kohtuistungi ärajäämisest 13.09.2016 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
334. 07.09.2016 2-11-348 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
335. 07.09.2016 2-11-348 Isiku eestkostja seisukoht ja advokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
336. 06.09.2016 2-14-58668 Isiku nõusolek, määratud esindaja arvamus ja kohtumäärus isiku ärakuulamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
337. 06.09.2016 2-11-40601 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest, ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
338. 06.09.2016 2-11-39146 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest, ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
339. 06.09.2016 2-11-21394 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
340. 05.09.2016 2-09-70233 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
341. 05.09.2016 2-16-13191 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
342. 02.09.2016 2-16-10476 Kohtumäärus menetluse algatamata jätmisest ja eestkoste lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
343. 02.09.2016 2-11-39134 Kohtumäärus puudutatud isiku ärakuulamisest erinõude täitmise korras (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
344. 02.09.2016 2-11-39134 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
345. 31.08.2016 2-11-969 Kohtumäärus eestkoste pikendamata jätmisest ja eestkoste lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
346. 30.08.2016 2-16-3495 Alaealise lapse ärakuulamise protokoll (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
347. 30.08.2016 2-11-10013 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
348. 30.08.2016 2-11-10024 Kohtumäärus eestkostemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
349. 30.08.2016 2-16-4320 Isiku esindaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
350. 30.08.2016 2-10-56910 Kohtumäärus eestkostetava isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud