Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 30.08.2016 2-10-63826 Kohtumäärus eestkostja avaldusest loobumise vastuvõtmisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
352. 30.08.2016 2-16-12954 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
353. 30.08.2016 2-16-12700 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
354. 29.08.2016 2-16-9473 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
355. 29.08.2016 2-16-9005 Isiku nõusolek (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
356. 29.08.2016 2-16-9005 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
357. 29.08.2016 2-15-16279 Puudutatud isiku esindaja taotlus ja kohtumäärus istungi edasilükkamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
358. 29.08.2016 2-11-42078 Kohtumäärus kompleksekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
359. 24.08.2016 2-15-16279 D.S. esitatud kohtule täiendavad tõendid (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
360. 12.08.2016 7-2/23361-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
361. 12.08.2016 2-13-31160 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
362. 12.08.2016 2-10-61448 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
363. 12.08.2016 2-14-53149 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
364. 12.08.2016 2-14-56965 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
365. 12.08.2016 2-15-5224 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
366. 12.08.2016 2-11-969 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
367. 12.08.2016 2-11-969 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
368. 12.08.2016 2-15-2532 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
369. 12.08.2016 2-16-7371 Puudutatud isiku seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
370. 12.08.2016 2-16-7371 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
371. 11.08.2016 2-15-16927 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
372. 11.08.2016 2-16-7802 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
373. 11.08.2016 2-16-7802 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
374. 11.08.2016 2.1-3/23082-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
375. 11.08.2016 2.1-3/23029-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
376. 10.08.2016 2-16-12036 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
377. 10.08.2016 2-16-3494 Kohtumäärus täiendava määruse tegemisest ja 20.06.2016.a määruse täiendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
378. 09.08.2016 2-16-9634 Puudutatud isiku seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
379. 08.08.2016 2-16-5874/2-16-10379 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja isikule esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
380. 08.08.2016 3.1-1.1/24364-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
381. 05.08.2016 2-16-9143 Kohtumäärus makstava riigi õigusabi tasu suuruse määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
382. 05.08.2016 2-14-53825 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
383. 04.08.2016 2-16-9190 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
384. 04.08.2016 2-16-9143 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
385. 04.08.2016 2-12-18265 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud