Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 20.12.2016 2-16-17219 Laste esindaja 19.12.2016.a arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
37. 20.12.2016 2-16-16479 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
38. 20.12.2016 47 Teade hinna muutmisest alates 01.01.2017.a (SA Sillamäe Haigla) Menetletud  
39. 20.12.2016 2-16-16866 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
40. 20.12.2016 2016/TEJ-3/12921-1 Teade ühiselamutüüpi hooldekodu sulgemisest (Imastu Koolkodu) Menetletud  
41. 20.12.2016 2-16-9473 Kohtumäärus avaldusest loobumise vastuvõtmise ja menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
42. 20.12.2016 2-16-15576 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
43. 20.12.2016 7-2/37151-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
44. 20.12.2016 1.3-1/12950 Taotlus arhivaalide säilitamiseks (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
45. 19.12.2016 2-16-18820 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
46. 19.12.2016 2-16-18745 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
47. 19.12.2016 2-11-43762 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
48. 19.12.2016 2-16-9411 Kohtumäärus isiku paigutamisest kinnisesse asutusse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
49. 19.12.2016 5.3-5/12912 Sotsiaalabiameti 2017.a eelarve muudatused (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
50. 19.12.2016 2-10-57804 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
51. 19.12.2016 2-16-17317 Määratud esindaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
52. 19.12.2016 2-11-41815 Kohtumäärus eestkoste pikendamata jätmisest ja eestkoste lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
53. 19.12.2016 2-10-23930 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
54. 19.12.2016 2-16-15053 Lapsele määratud esindaja 15.12.2016.a seisukoht avaldusele esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Narva Esimene Advokaadibüroo) Menetletud  
55. 16.12.2016 2-16-18745 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
56. 16.12.2016 2-16-18820 Kohtumäärused taotluse menetlusse võtmisest ja esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
57. 16.12.2016 3.1-1.1/39333-1 Teatis korrarikkumise toimepannud lapse kohta (Põhja prefektuur Kesklinna politseijaoskond) Menetletud  
58. 16.12.2016 2-16-12879 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
59. 15.12.2016 2-16-902 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
60. 14.12.2016 2-16-9061 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
61. 14.12.2016 2-16-15201 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
62. 14.12.2016 2-16-11016 Avaldaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
63. 14.12.2016 2-16-10379 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
64. 14.12.2016 2-16-15053 Määratud esindaja ja puudutatud isiku lepingulise esindaja seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
65. 14.12.2016 2-15-13074 Kohtumäärus L. K. määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
66. 13.12.2016 2-16-9000 Kohtumäärus avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
67. 13.12.2016 2-16-17219 Määratud esindaja seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
68. 13.12.2016 3.2-1/25753-1 Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise määrus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
69. 13.12.2016 2-16-13932 Puudutatud isiku taotlus ajutise hooldusõiguse piiramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
70. 13.12.2016 2-16-121089 Kohtumäärus avalduse hagimenetlusse üleandmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud