Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 04.08.2016 2-16-10379 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
387. 04.08.2016 2-16-10379 Kohtumäärus vea parandamisest 07.07.2016.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
388. 04.08.2016 2-10-41573 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja eestkostja ametiaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
389. 04.08.2016 2-16-11553 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
390. 04.08.2016 2-16-11589 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
391. 04.08.2016 2-16-11625 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
392. 03.08.2016 3.1-4/1815 Päringu edastamine alaealise lapse suhtes (Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskus) Menetletud  
393. 03.08.2016 2-10-67308 Kohtumäärus eestkostja ametiaja pikendamisest ja ülesannete ringi kitsendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
394. 02.08.2016 2-16-11587 Kohtumäärus vea parandamisest 01.08.2016.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
395. 02.08.2016 2-16-11625 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
396. 02.08.2016 2-16-11589 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
397. 01.08.2016 8-1/174-1 Seisukoht-aruanne kinnipeetava isiku kohta (Tartu Vangla) Menetletud  
398. 29.07.2016 1.1-8/7530 Teenistuslähetus/töölähetus (Narva Linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
399. 01.08.2016 311 Hinnang kliendi suhtes (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
400. 29.07.2016 2-11-28349 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
401. 29.07.2016 2-16-5874 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
402. 28.07.2016 2-07-51124 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja lastele uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
403. 28.07.2016 2-08-13569 Kohtumäärus seatud eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
404. 28.07.2016 2-08-9569 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
405. 28.07.2016 2-16-11442 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest, riigi õigusabi ja ajutise eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
406. 28.07.2016 5.3-5/7434 Finantseerimise tellimus - august 2016.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
407. 28.07.2016 7-2/21819-1 Kinnipeetava isiku vabanemisest teavitamine (Viru Vangla) Menetletud  
408. 25.07.2016 2-11-4459 Eestkostja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
409. 25.07.2016 2-16-8605 Puudutatud isiku 26.06.2016.a seisukoht isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
410. 25.07.2016 2-11-17144 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
411. 25.07.2016 2-11-4459 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
412. 25.07.2016 19-2/36 Otsus matusetoetuse mittemääramise kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
413. 25.07.2016 2-16-11053 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
414. 25.07.2016 19-2/35 Otsus matusetoetuse mittemääramise kohta (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
415. 22.07.2016 2-16-1254 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
416. 21.07.2016 2-16-11016 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
417. 21.07.2016 2-16-11016 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
418. 21.07.2016 2-11-15661 Krediidiasutuse vastus kohtu päringule isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
419. 21.07.2016 2-15-13074 Määruskaebus Tartu Ringkonnakohtu 04.07.2016.a määruse peale (OÜ Sven Sillar Advokaadibüroo) Menetletud  
420. 21.07.2016 2-16-9473 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud