Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 13.12.2016 2-16-121133 Kohtumäärus avalduse hagimenetlusse üleandmise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
72. 13.12.2016 2-11-56294 Määratud esindaja seisukoht eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
73. 12.12.2016 2-15-13074 Kohtumäärus A.G.määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
74. 09.12.2016 2-14-58668 Määratud esindaja seisukoht uue eestkostja määramise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
75. 09.12.2016 3-7-1-2-867 Kohtumäärus isiku määruskaebuse 31.08.2016.a kohtumäärusele menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
76. 06.12.2016 3.1-1.1/38314-1 Teade korrarikkumise toime pannud lapse kohta (Ida Politseiprefektuur Jõhvi politseijaoskond) Menetletud  
77. 02.12.2016 2-11-51510 Kohtumäärus vea parandamisest 21.10.2016.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
78. 02.12.2016 2-16-17582 Kohtu vastus seisukohale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
79. 02.12.2016 2-16-16594 Advokaadi seisukoht isiku avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
80. 02.12.2016 2-16-9584 Kohtumäärus vanema hooldusõiguse taastamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
81. 02.12.2016 2330,16,004963 Väärteomenetluse lõpetamise määrus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
82. 02.12.2016 2-16-16594 Puudutatud isiku esindaja taotlus vastamise tähtaja pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
83. 02.12.2016 1173 Teatis klientide hooldusvajaduse ning teenusehinna muutmisest (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
84. 02.12.2016 2-15-19438 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
85. 01.12.2016 2-16-11553 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
86. 01.12.2016 2-16-2751 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
87. 01.12.2016 2-10-43175 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
88. 01.12.2016 2-16-11442 Kohtumäärus vigade parandamisest 03.11.2016.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
89. 01.12.2016 2-16-121118 Kohtumäärus hagi menetlusse võtmisest keeldumise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
90. 01.12.2016 16233001000 Kriminaalmenetluse lõpetamise määrus (Viru Ringkonnaprokuratuuri Narva osakond) Menetletud  
91. 29.11.2016 2-16-120750 Kohtumäärus-maksekäsk avalduse rahuldamise kohta (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
92. 29.11.2016 2-16-121796 Kohtumäärus-maksekäsk avalduse rahuldamise kohta (Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakond) Menetletud  
93. 29.11.2016 2-16-9000 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
94. 29.11.2016 2-13-13517 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
95. 28.11.2016 2-12-6260 Isiku avaldus ja kohtumäärus hagita menetluse algatamisest ja isiku avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
96. 28.11.2016 2-16-11883 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
97. 28.11.2016 3-7-1-2-731 / 2-15-13074 Kohtumäärus isiku taotluse kautsjoni tasumisest vabastamiseks rahuldamata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
98. 28.11.2016 2-16-12407 Kohtumäärus lapse vanemate hooldusõiguste peatamisest ja lapsele eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
99. 28.11.2016 2-16-17021 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
100. 28.11.2016 2-16-10386 Puudutatud isiku seisukoht avaldusele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
101. 28.11.2016 2-16-14609 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse tühistamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
102. 25.11.2016 5.3-5/11957 Taotlus vahendite ümberpaigutamiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
103. 25.11.2016 2-16-13905 Kohtumäärused menetluse lõpetamisest ja kompromissi kinnitamisest, nõuete eraldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
104. 25.11.2016 2-10-46402 Kohtumäärus isiku paigutamise tähtaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
105. 25.11.2016 2-16-17238 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest, ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud