Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 29.12.2017 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
2. 29.12.2017 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
3. 29.12.2017 Teenistusse võtmine ja ametikohale nimetamine (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
4. 29.12.2017 Eelarve vahendite ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
5. 29.12.2017 Töökorralduse reeglistiku kinnitamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
6. 29.12.2017 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
7. 29.12.2017 Parkimiskaarte nimekiri. (Linnamajandusamet) Menetletud  
8. 29.12.2017 Piirinaabrite kontaktandmete tellimine (OÜ Hades Geodeesia) Menetletud  
9. 29.12.2017 Arhiiviväärtuseta toimikute hävitamine. (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
10. 29.12.2017 G.Ignatovi puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
11. 29.12.2017 Käskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
12. 29.12.2017 Detailplaneeringu eskiis (Vallikraavi Kinnisvara AS) Menetletud  
13. 29.12.2017 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
14. 29.12.2017 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
15. 29.12.2017 Katastriüksuse piiride täpsustamine (OÜ Monada) Menetletud  
16. 29.12.2017 Ajutise komisjoni moodustamine (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
17. 29.12.2017 Parkimine (Aljona Nikandrova) Menetletud  
18. 29.12.2017 Teatis (FIE Alexander Melnikov) Menetletud  
19. 29.12.2017 kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 28.01.2018  
20. 28.12.2017 Maavalitsustelt KOV tasandile antavate ülesannete loend (Rahandusministeerium) Menetletud  
21. 28.12.2017 V.Lutuse puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
22. 28.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) 27.01.2018  
23. 28.12.2017 Parkimiskaartide väljastamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
24. 28.12.2017 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
25. 28.12.2017 Mobiiltelefonikõnede limiit (Linnamajandusamet) Menetletud  
26. 28.12.2017 Eelnõu. (ELL büroo) Menetletud  
27. 28.12.2017 Taotlus (HÜ Zarja Garaažid) Menetletud  
28. 28.12.2017 Teatis (FIE Lolita Zastrožinova) Menetletud  
29. 28.12.2017 Linnavolikogu määruse edastamine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
30. 28.12.2017 2017.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
31. 28.12.2017 Eelnõu RAM/17-1506 - "Riigihalduse ministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 17 „Vabariigi Valitsuse alg (ELL büroo) Menetletud  
32. 28.12.2017 Avaldus. (Eraisik) Menetletud  
33. 28.12.2017 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
34. 28.12.2017 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
35. 28.12.2017 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud