Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 02.01.2017 A.Artemjev'i lapsehoolduspuhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
2. 02.01.2017 A.Tšernossitov'i õppepuhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
3. 02.01.2017 T.Mägi puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
4. 02.01.2017 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
5. 02.01.2017 12-4/2 Arhivaalide üleandmise taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
6. 02.01.2017 1018108 teleteenuste lepingu lisa (Swedbank AS) Menetletud  
7. 02.01.2017 Rakvere tn 22a krundi detailplaneeringu avalik arutelu (Eraisik N.S.) Menetletud  
8. 02.01.2017 Taotlus (V. G. - eraisik) Menetletud  
9. 02.01.2017 25.EL-2/34731 Järelepärimine peretoetuse maksmisest J.O. (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
10. 02.01.2017 ilma Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
11. 02.01.2017 ilma Vastus kirjale (EAS) Menetletud  
12. 02.01.2017 2.1-8/8481-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
13. 02.01.2017 P.Erikson´i põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
14. 02.01.2017 2-10-61091 Kohtumäärus eestkoste pikendamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 02.01.2017 2-16-11016 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
16. 02.01.2017 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
17. 02.01.2017 e-kiri Projekti järelaruanne (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Menetletud  
18. 02.01.2017 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
19. 02.01.2017 Raamatupidamise- ja finantsteenistuse kirjaplanki kasutamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
20. 02.01.2017 ilma Ehitus- ja elektriaudit (Constructive OÜ) Menetletud  
21. 02.01.2017 Ametikohale nimetamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
22. 02.01.2017 e-kiri Maakonnaplaneering (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
23. 02.01.2017 1.3-1/25 Taotlus dokumentide hävitamiseks (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
24. 02.01.2017 2-16-123240 Hagist loobumise avalduse edastamine ja seisukoha nõue tsiviilasjas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 02.01.2017 ilma Luige tn 18 (Archirender OÜ) Menetletud  
26. 02.01.2017 I. Šeršnjova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
27. 02.01.2017 2-1.4/3090 Ehitisregistri kannete muutmine (SA Narva Haigla) Menetletud  
28. 02.01.2017 Teenistuslähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
29. 02.01.2017 M.Kurilenko puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
30. 02.01.2017 J.Maksimova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
31. 02.01.2017 J,Jušina puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
32. 02.01.2017 2-16-19411 Kohtumäärus rahuldada esialgse õiguskaitse rakendamise taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
33. 02.01.2017 sõidukite kütuse jääkide inventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
34. 02.01.2017 ilma Projekteerimistingimuste taotlus (Aare Heinmets) Menetletud  
35. 02.01.2017 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud