Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 04.01.2017 personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
142. 04.01.2017 5 E.V. munitsipaaleluruumist väljatõstmine (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
143. 04.01.2017 personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
144. 04.01.2017 personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
145. 04.01.2017 ilma Kutse (Paadigaraažiühistu ENERGEETIK) Menetletud  
146. 04.01.2017 personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
147. 04.01.2017 Taotlus (AS Kaubaekspress) Menetletud  
148. 04.01.2017 töötajate pensionikindlustussüsteemiga liitumise kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
149. 04.01.2017 töötajate töötuskindlustusmaksete kinnipidamise korra kontroll (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
150. 04.01.2017 aasta lõpu andmete kajastamine bilansivälistel kontodel (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
151. 04.01.2017 puhkusetasude nõuete ja kohustuse aastainventuur (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
152. 04.01.2017 e-post Teenuste pakkumisest kinnipidamisasutusest vabanenutele (Evi Järvepera Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
153. 04.01.2017 2016.a raamatupidamiskirjendites kasutatud tegelikke kulude bilansikontode revisjoni läbiviimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
154. 04.01.2017 2-16/3 hoolekogu kinnitamine (Narva Kunstikool) Menetletud  
155. 04.01.2017 Arvelduskontod (Rahandusamet) Menetletud  
156. 04.01.2017 Taotlus (Eraisik T.L.) Menetletud  
157. 04.01.2017 J.Golubeva puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
158. 04.01.2017 2.1-3/10-3 Taotlus matmise korraldamiseks (A.I.) (SA Narva Haigla) Menetletud  
159. 04.01.2017 2-16-19555 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest eestkoste seadmise otsustamiseks V.S. üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
160. 04.01.2017 2-16-19555 Kohtunõue tsiviilasjas täisealisele isikule eestkoste seadmise üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
161. 04.01.2017 ilma Äkkekülla seikluspargi ja kelgunõlva rajamine (SA Narva Linna Arendus) Menetletud  
162. 04.01.2017 Toetuste väljamaksmise graafik (Rahandusamet) Menetletud  
163. 04.01.2017 Käskkiri LH tulemuste kinnitamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
164. 04.01.2017 2-16-19320 Kohtumäärus hagita menetluse algatamisest alaealise lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
165. 04.01.2017 sihtfinantseerimise kasutamata osa tagastamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
166. 04.01.2017 ilma Kasutusteatis (P.Simakov) Menetletud  
167. 04.01.2017 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
168. 04.01.2017 Vara soetusmaksumuse suurendamine ja amortisatsiooni arvestus (Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
169. 05.01.2017 Avaldus (P. S.) Menetletud  
170. 05.01.2017 Avaldus (T. T.) Menetletud  
171. 05.01.2017 Avaldus (S. L.) Menetletud  
172. 05.01.2017 ilma Kiri teadmiseks (KÜ Võidu 7) Menetletud  
173. 05.01.2017 2.1-3/397-2 Vastus päringule (Politsei ja Piirivalveamet) Menetletud  
174. 05.01.2017 2.1-8/155-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
175. 05.01.2017 Taotlus (Narva Linna Veteranide Liit) Menetletud