Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 05.01.2017 2-16-18394 V.M. esitatud arvamus (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
177. 05.01.2017 e-kiri Ettepanek (H.Pindre) Menetletud  
178. 05.01.2017 1.1-19/2 ümberpaigutamine (Narva Keeltelütseum) Menetletud  
179. 05.01.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
180. 05.01.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
181. 05.01.2017 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
182. 05.01.2017 Aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
183. 05.01.2017 Anastassia Tjaželova puhkuse katkestamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
184. 05.01.2017 ilma Aruanne (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
185. 05.01.2017 Taotlus (Narva Kehakultuuri ja Spordiliit) Menetletud  
186. 05.01.2017 puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
187. 05.01.2017 7-2/132 riigieelarveliste tegevustoetuse kasutamine leping (Kultuuriministeerium) Menetletud  
188. 05.01.2017 2.1-8/153-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
189. 05.01.2017 2-16-16479 Puudutatud isiku seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
190. 05.01.2017 2-16-5618 Isiku määruskaebus ja kohtunõue vastuse esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191. 05.01.2017 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
192. 05.01.2017 J.Rõžakova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
193. 05.01.2017 2.1-8/21-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
194. 05.01.2017 ilma Tõendi päring (Remexim OÜ) Menetletud  
195. 05.01.2017 käskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 04.02.2017  
196. 05.01.2017 ilma Ehitusteatis (A.Grigorjeva) Menetletud  
197. 05.01.2017 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
198. 05.01.2017 2-16-17535 E.T. esitatud seisukoht ja arstlik ekspertiis (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
199. 05.01.2017 T.Tammiste teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
200. 05.01.2017 ilma Avaldus (OÜ Officia) Menetletud  
201. 05.01.2017 Käskkiri (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
202. 05.01.2017 ilma Kasutusteatis (Linnamajandusamet) Menetletud  
203. 05.01.2017 ilma Ehitusteatis nr 1711201/00113 (Linnamajandusamet) Menetletud  
204. 05.01.2017 ilma Daumani 2 Neste automaattankla (AS K-Projekt) Menetletud  
205. 05.01.2017 Taotlus erilubade väljastamiseks (Maanteeamet) Menetletud  
206. 05.01.2017 A.Tarassova teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
207. 05.01.2017 Arhiiviväärtuseta toimikute hävitamine (Narva Linnaarhiiv) Menetletud  
208. 05.01.2017 E42144093N Tagasinõue (AS If P&C Insurance) Menetletud  
209. 05.01.2017 ilma Haldusasi nr 3-16-1530 (Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
210. 05.01.2017 8-5/16/901-3 Jäätmeloa muutmise taotluse edastamine arvamuse saamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud