Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 05.01.2017 7-8.1/16/1218 Tõendi päring O.B. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
212. 05.01.2017 7-8.1/16/1225 Tõendi päring S.K. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
213. 05.01.2017 7-8.1/16/1213 Tõendi päring V.G. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
214. 05.01.2017 T.Lennuk'i puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
215. 05.01.2017 1.1-19/7 tulu- ja kulueelarve suurendamine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
216. 05.01.2017 2017/01EA auditeerimise käsundusleping (OÜ Ehituskonsult Grupp) Menetletud  
217. 05.01.2017 auditeerimise käsundusleping (OÜ Ehituskonsult Grupp) Menetletud  
218. 06.01.2017 Finantseerimise taotlus (Rahandusamet) Saadetud  
219. 06.01.2017 KÜKi korra muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
220. 06.01.2017 J.Golubeva puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
221. 06.01.2017 ilma Tõendi päring (Idakoidlik OÜ) Menetletud  
222. 06.01.2017 6-7/17/381 Riigi huvi väljaselgitamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
223. 06.01.2017 2017.a eelarves ettenähtud toetuse väljamaksmine (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
224. 06.01.2017 Andmete uuendamine (Narva Linnavalitsuse Elanikkonna registreerimise büroo) Menetletud  
225. 06.01.2017 6-7/17/375 Riigi huvi väljaselgitamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
226. 06.01.2017 1611201/14841 Teatis (J.Kasjanova) Menetletud  
227. 06.01.2017 3.1-3/82-1 Koostöökokkulepete lõpetamine (Politsei ja Piirivalveamet) Menetletud  
228. 06.01.2017 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Linnamajandusamet) Menetletud  
229. 06.01.2017 I. Širai põhipalga määramine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
230. 06.01.2017 Kantselei töötajate põhipalgaastmete määramine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
231. 06.01.2017 J. Lašina põhipalga määramine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
232. 06.01.2017 2-15-7560 Kohtumäärus vigade parandamisest 10.10.2016.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
233. 06.01.2017 A. Zahharova põhipalga määramine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
234. 06.01.2017 Puhkuse katkestamine (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
235. 06.01.2017 2.1-8/156-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
236. 06.01.2017 3.2-1/24952-17 Korduv nõudekiri kriminaalasjas (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
237. 06.01.2017 2.1-8/1765-6 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
238. 06.01.2017 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu noorsootöö- ja lastekaitsekomisjon) Menetletud  
239. 06.01.2017 Kiri (Päästeameti Ida Päästekeskus) Menetletud  
240. 06.01.2017 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
241. 06.01.2017 ilma Taotlus lubade väljastamiseks (OÜ Ekovir) Menetletud  
242. 06.01.2017 Avaldus (Nadežda Prostomolotova) Menetletud  
243. 06.01.2017 Määruskaebus (Tartu Halduskohus Jõhvi kohtumaja) Menetletud  
244. 06.01.2017 2-16-6584 Kohtumäärus otsustusõiguse andmine ühele vanemale (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
245. 06.01.2017 1711201/00116 Teatis (Eeteprojekt OÜ) Menetletud