Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 27.12.2017 7.2-2.3/24362-1 Kasutuseta hoonete andmestiku uuendamine (Päästeamet) Menetletud  
142. 27.12.2017 Eelnõu JUM/17-1504 - "Võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
143. 27.12.2017 1.15/165 ümberpaigutamine (Narva 6.Kool) Menetletud  
144. 27.12.2017 6-7/17/20703 Katastriüksuste plaanide kooskõlastamine (Maa-amet) Menetletud  
145. 27.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
146. 27.12.2017 1-11/69 arengukava lähteülesande kinnitamine (Narva Lasteaed Cipollino) Menetletud  
147. 27.12.2017 8-3/2017/3498-2 Katastriüksuste plaanide edastamine (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
148. 27.12.2017 Vaheseina lammutamine (I. Slesarev) Menetletud  
149. 27.12.2017 parkimisloa väljastamisest (Linnamajandusamet) Menetletud  
150. 27.12.2017 2-11/187 hoolekogu kinnitamine (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
151. 27.12.2017 Teatis (Interframe OÜ) Menetletud  
152. 27.12.2017 Teatis (N. Radtšenko) Menetletud  
153. 27.12.2017 Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm avaneb jaanuaris 2018 (ELL büroo) Menetletud  
154. 27.12.2017 Kinnistute liitmine (Reib OÜ) Menetletud  
155. 27.12.2017 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
156. 27.12.2017 A.Pedari puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
157. 27.12.2017 Vastus tähtaja pikendamise taotlusele (Tööinspektsioon) Menetletud  
158. 27.12.2017 Lapsehoiuteenuse vahendid (Rahandusamet) Menetletud  
159. 27.12.2017 518 Pärimisõiguse tunnistus (Narva notar Sergei Nikonov) Menetletud  
160. 27.12.2017 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
161. 27.12.2017 ilma nr Täitemenetluse aegumisega lõpetamise otsus (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Menetletud  
162. 27.12.2017 ilma nr Täitemenetluse aegumisega lõpetamise otsus (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Menetletud  
163. 27.12.2017 Auditi aruanne (OÜ Dekoraator) Menetletud  
164. 27.12.2017 1711201/24075 Teatis (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
165. 27.12.2017 1711271/32678 Taotlus (FIE Niina Kostina) Menetletud  
166. 27.12.2017 Auditi aruanne (Balt Ehitusprojekt UÜ) Menetletud  
167. 27.12.2017 1711301/12444 Teatis (N.Zakharova) Menetletud  
168. 27.12.2017 1711271/32763 Taotlus (E.Tomassova) Menetletud  
169. 27.12.2017 1711201/24151 Teatis (OÜ Leigiv) Menetletud  
170. 27.12.2017 1711301/12461 Teatis (T.Sile) Menetletud  
171. 27.12.2017 1-17/34 arengukava kinnitamine (Lasteaed Kirsike) Menetletud  
172. 22.12.2017 Sotsiaalhoolekanne (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
173. 22.12.2017 Avaldus reklaami paigaldusloa välja andmiseks (PAVLJANA UÜ) Menetletud  
174. 22.12.2017 2-10-49549 Kohtumäärus isiku määruskaebuse rahuldamise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
175. 22.12.2017 2-10-49549 Teade edasikaebamise tähtaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud