Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 22.12.2017 lisa lepingule (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
212. 21.12.2017 2.1-3/34186-2 Pöördumise edastamine (Politsei- ja Piirivalveamet) Menetletud  
213. 21.12.2017 Teavitus sunniraha mitte rakedamisest (Päästeamet) Menetletud  
214. 21.12.2017 Saanisõidu soov Narva kesklinnas. (Jaanus Kallaste) Menetletud  
215. 21.12.2017 2-17-18741 Kohtumäärus teostada isiku suhtes kohtupsühhiaatria ekpertiis (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
216. 21.12.2017 6.2-2/95 Taotluse edastamine. (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Menetletud  
217. 21.12.2017 2-17-18284 Kohtumäärus Y.L. avaldus täisealisele isikule eestkoste seadmiseks ja eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
218. 21.12.2017 2.1-8/8687-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
219. 21.12.2017 8-3/2017/2754-7 Vastus päringule (Ida-Viru Maavalitsus) Menetletud  
220. 21.12.2017 Eelnõu RAM/17-1491 - "Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse (ELL büroo) Menetletud  
221. 21.12.2017 2-17-11284 Kohtumäärus J.K. avaldus ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222. 21.12.2017 2.1-8/8649-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
223. 21.12.2017 D.Bjorkland põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
224. 21.12.2017 3.-50/2608-1 Omavalitsuste vaheline arvlemine haridusasutuste tegevuskulude katmisel (Tallinna Haridusamet) Menetletud  
225. 21.12.2017 4-2/267 Meetmete rakendamine õpilase ja tema perekonna suhtes (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
226. 21.12.2017 15.8-1/11688 Teatis abivajavate isikute kohta (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) Menetletud  
227. 21.12.2017 2-17-18896 Menetlusposti saatmine kohtuasjas nr 2-17-18896: kohtukutse nr 2-17-18896/i1 22.01.2018 toimuvale is (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
228. 21.12.2017 e-kiri Tõendi päring (Rapid Security OÜ reg.nr.10855116) Menetletud  
229. 21.12.2017 ilma nr Kinnituskiri (AÜ Progress Plus) Menetletud  
230. 21.12.2017 ilma nr Väljamaksetaotlus (AÜ Progress Plus) Menetletud  
231. 21.12.2017 N.Orava põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
232. 21.12.2017 2-1-8/8720-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
233. 21.12.2017 N.Akimova põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
234. 21.12.2017 A.Liiv´i põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
235. 21.12.2017 N.Orava vabad päevad (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
236. 21.12.2017 O.Tšerjomuškina vabad päevad (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
237. 21.12.2017 ilma Taotlus (OÜ Sinear) Menetletud  
238. 21.12.2017 G.Zaitsevi töölähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
239. 21.12.2017 1.1-19/171 ümberpaigutamine (Narva Paju Kool) Menetletud  
240. 21.12.2017 Reservfondist rahalisi vahendeid eraldamine. (Rahandusamet) Menetletud  
241. 21.12.2017 Teenistuslähetus/töölähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
242. 21.12.2017 3-10/1096-15 Projekti lepingu muutmine (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Menetletud  
243. 21.12.2017 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
244. 21.12.2017 Taotlus (Archirender OÜ) Menetletud  
245. 21.12.2017 Lapsehoolduspuhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud