Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 19.12.2017 1.1-19/1074 hoolekogu kinnitamine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
317. 19.12.2017 N.Smelova vaba päev (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
318. 19.12.2017 Eskiisi läbivaatamisest (Hanatar Consult OÜ) Menetletud  
319. 19.12.2017 152/17 Narva linna tänavate hooldustööd aastatel 2015- 2018. (OÜ N&V) Menetletud  
320. 19.12.2017 ilma nr Elanike kaebus (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
321. 19.12.2017 2-16-9411 Hooldekodus viibiva patsiendi kohta iseloomustus (AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu) Menetletud  
322. 19.12.2017 ilma Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
323. 19.12.2017 Teatis (KÜ Rakvere 73) Menetletud  
324. 19.12.2017 Teatis (OÜ TipTipTap) Menetletud  
325. 19.12.2017 Teatis (Eraisik) Menetletud  
326. 19.12.2017 ilma Teade isiku surmast (Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastiku toimingute talitus, Narva talitus) Menetletud  
327. 19.12.2017 J.Skulatšova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
328. 19.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
329. 19.12.2017 eelarveliste assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
330. 19.12.2017 54 Tõendi päring (Eesti ESM AS) Menetletud  
331. 19.12.2017 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu ühistute komisjon) Menetletud  
332. 19.12.2017 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
333. 19.12.2017 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
334. 19.12.2017 Vaba päeva andmine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
335. 19.12.2017 eelarveliste assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
336. 18.12.2017 Teenistuslähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
337. 18.12.2017 2.1-8/8574-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
338. 18.12.2017 Riigilõivud seoses perekonnaseisutoimingutega (Siseministeerium) Menetletud  
339. 18.12.2017 Info kogumine seoses Riigikontrolli auditiga KOVi teavitustegevusest (Riigikontroll) Menetletud  
340. 18.12.2017 2.1-3/35270-1 Teade abivajavate laste kohta (Ida Politseiprefektuuri Narva Politsejaosakond) Menetletud  
341. 18.12.2017 Pärandvara inventuur (Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva) Menetletud  
342. 18.12.2017 2.1-3/35198-1 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
343. 18.12.2017 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
344. 18.12.2017 6-7/17/20474 Maa riigi omandisse jätmine (Maa-Amet) Menetletud  
345. 18.12.2017 7-8.1/17/1235 Tõendi päring eraisiku J.P. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
346. 18.12.2017 Teatis (Eraisik) Menetletud  
347. 18.12.2017 Ruumi kasutusse andmise kohta (MTÜ KOMETA SPORDISELTS) Menetletud  
348. 18.12.2017 376 Päring (M. K.) Menetletud  
349. 18.12.2017 RH korraldamine ja komisjoni moodustamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
350. 18.12.2017 Eraisik (Eraisik) Menetletud