Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
351. 18.12.2017 Trenažööride paigaldamisest (Linnakodanik) Menetletud  
352. 18.12.2017 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
353. 18.12.2017 2.1-3/35199-1 Teade abi vajava lapse kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
354. 18.12.2017 2-11/186 ümberpaigutamine (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
355. 18.12.2017 2-2.9/17/5098/3 Teabenõue (Riigikontroll) Menetletud  
356. 18.12.2017 2.1-8/8548-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
357. 18.12.2017 1-11/67 laste arvu suurendamine (Narva Lasteaed Cipollino) Menetletud  
358. 18.12.2017 1.1-19/974 Kaasabi osutamine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
359. 18.12.2017 9.3-1/7656 Ruumide terviseohutuse hinnang (Terviseamet Ida Talitus) Menetletud  
360. 18.12.2017 Teatis (Narva Ehitusprojekt OÜ) Menetletud  
361. 18.12.2017 375 Avaldus (S. M.) Menetletud  
362. 18.12.2017 1.1-19/973 Kaasabi osutamine (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
363. 18.12.2017 374 Avaldus (J. S.) Menetletud  
364. 18.12.2017 2-11-9964 Kohtumäärus Narva linna avaldus rahuldada (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
365. 18.12.2017 Info maavalitsuste ülesannete uutest täitjatest (IVOL) Menetletud  
366. 18.12.2017 17259000609 Kriminaalmenetluse osalise lõpetamise määrus (Viru Ringkonnaprokuratuuri Rakvere osakond) Menetletud  
367. 18.12.2017 2-16-5618 Kohtumäärus peatada V.S isikuhooldus laste suhtes kuni välismaalt naasmiseni (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
368. 18.12.2017 2-16-10833 Kohtumäärus jätta määruskaebus 24.08.17 a Tartu RK menetlusse võtmata (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
369. 18.12.2017 Hankeplaani 2017.a muutmine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
370. 18.12.2017 Avaldus - V.K. (Linnakodanik) Menetletud  
371. 18.12.2017 Taotlus (Linnamajandusamet) Menetletud  
372. 18.12.2017 Teatis (RoyalWood OÜ) Menetletud  
373. 18.12.2017 Reklaami paigalduse kooskõlastus (OÜ Kruta) Menetletud  
374. 18.12.2017 3-10/1096-14 Hankedokumentide kohta (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Menetletud  
375. 18.12.2017 Vastus LMA 6.12.2017 kirjale (Advokaadibüroo TGS Baltic AS) Menetletud  
376. 18.12.2017 Tasustamata puhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
377. 18.12.2017 2-16-9411 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta kuni 19.12.2017.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
378. 18.12.2017 2-16-9411 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
379. 18.12.2017 eelarveliste assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
380. 18.12.2017 2.1-8/8543-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
381. 18.12.2017 2-12-16865 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
382. 18.12.2017 Ruumi kasutusse andmise kohta (OÜ Nirfex) Menetletud  
383. 18.12.2017 12-4/2 Arhivaalide üleandmise taotlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
384. 18.12.2017 2-12-18265 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
385. 18.12.2017 2-17-18501 Eestkostja kandidaadi seisukoht eestkoste seadmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud