Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 29.12.2017 667/4.1 Pärandvara inventuuri määramise otsus (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
37. 29.12.2017 Parkimine (Aljona Nikandrova) Menetletud  
38. 29.12.2017 Teatis (FIE Alexander Melnikov) Menetletud  
39. 29.12.2017 1711201/24284 Teatis (OÜ VisiitPlus) Menetletud  
40. 29.12.2017 kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 28.01.2018  
41. 29.12.2017 ALPA Töökorralduse reeglistiku kinnitamine (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
42. 28.12.2017 7.2-6.4/2534 Haldusakti kehtivuse peatamine (Päästeamet) Menetletud  
43. 28.12.2017 Maavalitsustelt KOV tasandile antavate ülesannete loend (Rahandusministeerium) Menetletud  
44. 28.12.2017 V.Lutuse puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
45. 28.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) 27.01.2018  
46. 28.12.2017 2-17-19150 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
47. 28.12.2017 2-17-19129 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
48. 28.12.2017 Parkimiskaartide väljastamisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
49. 28.12.2017 19-2/71 Eitav matusetoetuse otsus (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
50. 28.12.2017 2.1-8/8837-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
51. 28.12.2017 2-17-17350 Puudutatud isiku esindaja seisukoht avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
52. 28.12.2017 2-17-19064 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
53. 28.12.2017 2-17-18951 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
54. 28.12.2017 2-16-12657 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja lapsele eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
55. 28.12.2017 1-5/3503 Teavitus Rahvastikuregistrist andmete saamise kohta (Harju Maavalitsus) Menetletud  
56. 28.12.2017 ilma nr Kinnituskiri (KÜ Puškini 13) Menetletud  
57. 28.12.2017 2-17-7697 Puudutatud isiku esindaja vastuavaldus ja kohtumäärus vastuavalduse menetlusse võtmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
58. 28.12.2017 2.1-8/8863-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) Menetletud  
59. 28.12.2017 ilma nr Väljamaksetaotlus (KÜ Puškini 13) Menetletud  
60. 28.12.2017 379 Avaldus (A. B.) Menetletud  
61. 28.12.2017 378 Avaldus (G. P.) Menetletud  
62. 28.12.2017 814 Teade abivajava isiku kohta (SA Narva Linnaelamu) Menetletud  
63. 28.12.2017 19-2/70 Eitav matusetoetuse otsus (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
64. 28.12.2017 2-17-17792 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
65. 28.12.2017 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
66. 28.12.2017 ilma Surnu I.K. matuse korraldamine (SA Narva Haigla) Menetletud  
67. 28.12.2017 Mobiiltelefonikõnede limiit (Linnamajandusamet) Menetletud  
68. 28.12.2017 ilma Isiku parkimiskaardi kehtivuse ja kuuluvuse kohta (Tallinna Transpordiamet,linnatranspordi osakond) Menetletud  
69. 28.12.2017 7.2-6.4/2524 Ettekirjutus (Päästeamet) Menetletud  
70. 28.12.2017 Eelnõu. (ELL büroo) Menetletud