Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
386. 18.12.2017 2-17-18739 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
387. 18.12.2017 2.1-8/8542-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
388. 18.12.2017 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
389. 18.12.2017 Kinnistu Narvas, Puškini 27 (AS Nordecon) Menetletud  
390. 18.12.2017 84 Järelepärimine (AS Vant) Menetletud  
391. 18.12.2017 2017. a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
392. 18.12.2017 Teatis (Eraisik) Menetletud  
393. 18.12.2017 2-17-18597 Kohtumäärus tahtest olenematu ravi kohaldamine täisealise isiku üle (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
394. 18.12.2017 7.2-2.3/23953-1 Teatis kavandatavast haldusaktist (Päästeamet) Menetletud  
395. 18.12.2017 Teatis (OÜ VKG Elektrivõrgud) Menetletud  
396. 18.12.2017 Lapsepuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
397. 18.12.2017 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
398. 18.12.2017 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
399. 18.12.2017 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
400. 18.12.2017 373 Päring (A. M.) Menetletud  
401. 18.12.2017 Põhipuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
402. 18.12.2017 3-13/40 arengukava kinnitamine (Narva Lasteaed Potsataja) Menetletud  
403. 15.12.2017 KOV haridus- ja tegevuskulu toetus 2018 (IVOL) Menetletud  
404. 15.12.2017 Assigneeringute muutmine (Narva 6.Kool) Menetletud  
405. 15.12.2017 Eelnõu kooskõlastamine: : MKM/17-1478 - "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (ELL büroo) Menetletud  
406. 15.12.2017 Teatis (R. Raap) Menetletud  
407. 15.12.2017 Eelnõu kooskõlastamine: : MKM/17-1478 - "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (ELL büroo) Menetletud  
408. 15.12.2017 7-1.1/30 Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kooskõlastamine (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) Menetletud  
409. 15.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
410. 15.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
411. 15.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
412. 15.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
413. 15.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
414. 15.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
415. 15.12.2017 8-5/17/13589-2 Jäätmeloa taotluse kohta arvamuse küsimine ja menetlusse võtmisest teavitamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
416. 15.12.2017 MTÜ Theatre Korolevski Giraf palve. (MTÜ Theatre Korolevski Giraf) Menetletud  
417. 15.12.2017 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
418. 15.12.2017 Teenistuslähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
419. 15.12.2017 Teatis (Linnamajandusamet) Menetletud  
420. 15.12.2017 7.2-2.3/23583-3 Teatis kavandatavast haldusaktist (Päästeamet) Menetletud