Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
421. 15.12.2017 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
422. 15.12.2017 8-6/17-0266-045 Eelnõu kooskõlastamine (Tehnilise Järelevalve Amet) Menetletud  
423. 15.12.2017 Teatis (Eraisik) Menetletud  
424. 15.12.2017 6-5/17/20130 Plaanide kooskõlastamine (Maa-Amet) Menetletud  
425. 15.12.2017 e-kiri Tõendi päring (Idakoidlik OÜ) Menetletud  
426. 15.12.2017 2018. a eelarve eelnõu muutmine (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
427. 15.12.2017 V.Lutuse teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
428. 15.12.2017 99 Selgituste esitamine (AS N&V) Menetletud  
429. 15.12.2017 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu linnaehituskomisjon) Menetletud  
430. 15.12.2017 Üüri- ja kommunaaltasu ajatamine (Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus MTÜ) Menetletud  
431. 15.12.2017 Koosoleku protokoll (Transpordikomisjon) Menetletud  
432. 15.12.2017 U.Tokmani teenistuslähetus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
433. 15.12.2017 Õppepuhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
434. 15.12.2017 O.Muiznieksi puhkus (Narva Linnakantselei) Saadetud  
435. 15.12.2017 Töölepingu sõlmimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
436. 15.12.2017 Töölepingu sõlmimine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 14.01.2018  
437. 15.12.2017 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
438. 15.12.2017 7-8.1/17/1229 Tõendi päring eraisiku V.K. suhtes (Eesti Töötukassa) Menetletud  
439. 15.12.2017 ilma Teade (MTÜ Theatre Korolevski Giraf) Menetletud  
440. 15.12.2017 3.3-5.1/1233-4 Päring (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
441. 15.12.2017 Teatis (KÜ Daumani 18) Menetletud  
442. 15.12.2017 Taotlus (Archirender OÜ) Menetletud  
443. 15.12.2017 Teatis (Archirender OÜ) Menetletud  
444. 15.12.2017 Teatis (Linnamajandusamet) Menetletud  
445. 15.12.2017 Toetuse taotlemine (KÜ Pähklimäe 2) Menetletud  
446. 15.12.2017 13.12.2017 istungil vastu võetudvolikogu otsuse eelnõud. (Narva Linnavolikogu) Menetletud  
447. 15.12.2017 Taotlus (Linnamajandusamet) Menetletud  
448. 15.12.2017 Personalikäskkiri (Narva Linnakantselei) Menetletud  
449. 15.12.2017 1.1-19/961 Kaasabi osutamine õpilasega töös (Narva Kesklinna Gümnaasium) Menetletud  
450. 15.12.2017 14.12.17/1 Hinnapakkumine (Inest Market AS) Menetletud  
451. 15.12.2017 4-2/249 Teade kooliõpilase käitumisest (Narva Kreenholmi Gümnaasium) Menetletud  
452. 15.12.2017 2-17-12008 Kohtumäärus menetluse algatamisest nõusoleku andmiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
453. 14.12.2017 ilma Nõustamiskomisjonile esitatud taotluse tagasivõtmine (Ida-Virumaa Rajaleidja keskus) Menetletud  
454. 14.12.2017 2-17-18330 Kohtumäärus menetluse algatamisest eestkostja määramise otsustamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
455. 14.12.2017 Uued asutused rahvastikuregistris (Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus) Menetletud