Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
736. 11.12.2017 Arvamuse päring (Linnamajandusamet) Menetletud  
737. 11.12.2017 Põhisissepääsu fassaadi ja välistrepi renoveerimisest (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
738. 11.12.2017 Pöördumine strateegilise komisjoni poole (Anton Pratkunas - linnavolikogu liige) Menetletud  
739. 11.12.2017 2.1-3/34737-1 Teade abivajava pere kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
740. 11.12.2017 Elektrienergia kulutuste täpsustamine (Kultuuriosakond) Menetletud  
741. 11.12.2017 A.Kustola puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
742. 11.12.2017 Puhkuse katkestamine ja tööle kutsumine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
743. 11.12.2017 Reservfondist rahalisi vahendeid eraldamine. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
744. 11.12.2017 2-17-16191 Kohtupsühhiaatriline ekspertiisiakt (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
745. 11.12.2017 Käskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
746. 11.12.2017 J.Holter´i õppepuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
747. 11.12.2017 Narva Juudi kalmistu (Eraisik) Menetletud  
748. 11.12.2017 J.Teslenko puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
749. 11.12.2017 Taotlus (Archirender OÜ) Menetletud  
750. 11.12.2017 Taotlus (Archirender OÜ) Menetletud  
751. 11.12.2017 ilma Kinnitus lepingute täitmise kohta (Swedbank AS) Menetletud  
752. 11.12.2017 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjon) Menetletud  
753. 11.12.2017 6-7/915 Kaaskiri (OÜ Corrigo) 10.01.2018  
754. 11.12.2017 e-kiri Avaldus (PUURIMISE OÜ) Menetletud  
755. 11.12.2017 2-a ümberpaigutamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
756. 08.12.2017 V.Kaju vabad päevad (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
757. 08.12.2017 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
758. 08.12.2017 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
759. 08.12.2017 Töölähetus N.Orava (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
760. 08.12.2017 N.Krõlova põhipuhkuse edasilükkamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
761. 08.12.2017 Töölähetus A.Presnova (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
762. 08.12.2017 Rahvastikuregistri teenused x-tee v5 ja v6 keskkondades (Rahvustikuregistr) Menetletud  
763. 08.12.2017 Vaksali ala tänavavalgustuse kohta (Linnamajandusamet) Menetletud  
764. 08.12.2017 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
765. 08.12.2017 finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
766. 08.12.2017 Avaldus (Eraisik) Menetletud  
767. 08.12.2017 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
768. 08.12.2017 eelarveliste assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
769. 08.12.2017 Taotlus (L.Sabinina) Menetletud  
770. 08.12.2017 2018. a hoolduskulude ja kommunaalteenuste ühtse kuutasu kehtestamise kohta (Sotsiaalabiamet) Menetletud