Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 07.06.2017 Aadressiandmete tariifitööde ülevaade juuni algus 2017 (Maa-amet) Menetletud  
2. 14.03.2017 2-16-16479 Advokaadi seisukoht ts. 2-16-16479 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3. 31.10.2017 Alealiste lastega perekonna kohta (KÜ Vahtra 6) Menetletud  
4. 04.10.2017 Eelnõu MKM/17-1085 - "Küberturvalisuse seadus" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
5. 04.12.2017 Eelnõu SIM/17-1396 - "Isikukoodide moodustamise ja andmise kord" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
6. 07.12.2017 Eelnõu SOM/17-1436 - "Töötasu alammäära kehtestamine" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
7. 30.06.2017 ID-kaartide sertifikaatide uuendamine (Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus) Menetletud  
8. 30.08.2017 II Omavalitsuspäev (EMOL) Menetletud  
9. 13.03.2017 3-16-1530 Kohtudokumentide edastamine kohtuasjas nr 3-16-1530 (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
10. 01.08.2017 2-17-11178 Kohtumäärus - V.A. esitatud avaldus vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
11. 06.11.2017 2-15-4474 Kohtumäärus Narva linna avaldus võtta menetlusse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12. 09.08.2017 2-13-56521 Kohtumäärus O.P.avaldus eestkoste pikendamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 03.07.2017 KUTSE (IVOL) Menetletud  
14. 18.06.2017 Peasekretär Mihhail Korbi pöördumine erakonnakaaslaste poole (Eesti Keskerakond) Menetletud  
15. 10.08.2017 ilma Piiratud vajadustega inikmestele abi osutamine (S.B. eraisik) Menetletud  
16. 27.12.2017 Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm avaneb jaanuaris 2018 (ELL büroo) Menetletud  
17. 03.07.2017 ilma Rahu 42a maa-ala korrashoid (KÜ Rahu 40) Menetletud  
18. 22.05.2017 10-10/241-1 Rahvastikuregistri andmete töötlemisest (Siseministeerium) Menetletud  
19. 21.04.2017 ilma Regionaalsete investeeringutoetuste programmi otsusest (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Menetletud  
20. 07.03.2017 Suvesupi pakkumine Narva lastele. (AS Postimees) Menetletud  
21. 16.11.2017 ilma T.Z. kaebus (Eraisik T.Z.) Menetletud  
22. 17.04.2017 Ühistranspordi korraldamine (Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit) Menetletud  
23. 11.05.2017 10-2/17-0288/17-3971 Ühistranspordi rahastamisest. (Majandus-ja Kommunikatsiooni ministeerium) Menetletud  
24. 24.11.2017 6-A ümberpaigutamine (Lasteasutus PÄIKENE) Menetletud  
25. 01.09.2017 Uus riigihangete seadus. (Rahandusministeerium) Menetletud  
26. 31.07.2017 V.G.põhipuhkus (Sotsiaalabiamet) Menetletud  
27. 09.02.2017 3-3.1/1236 "Eesti keele klubi Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna allasutuste juhtidele" toetus (SA Innove) Menetletud  
28. 13.03.2017 "Hädaolukorra seaduse rakendusaktide eelnõud" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
29. 10.05.2017 "Isikuandmete kaitse uue õigusliku raamistiku kontseptsioon" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
30. 15.03.2017 1.2-2/32-1 "Maksukorralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus" kooskõlastamine (Sotsiaalministeerium) Menetletud  
31. 12.06.2017 2-1.10.6/1374 "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus" kohta (AS Eesti Raudtee) Menetletud  
32. 20.04.2017 "Riigieelarve seaduse muutmise seadus" kooskõlastamine (ELL büroo) Menetletud  
33. 12.04.2017 "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ rakendusplaani aastateks 2018–2021 heakskiitmine" kooskõlasta (ELL büroo) Menetletud  
34. 20.06.2017 "Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamis (ELL büroo) Menetletud  
35. 21.03.2017 1-6/1383-1 "Väärteomenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus" kooskõlastamine (Siseministeerium) Menetletud