Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 29.12.2017 2-17-14347 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest ja menetluse peatamisest kuni 31.03.2018.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
2. 29.12.2017 2-17-11631 Teade riigilõivu tasumise või menetlusabi taotluse esitamise tähtaja pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
3. 29.12.2017 5.3-5/13476 Sihtotstarbelised toetused (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
4. 29.12.2017 29-1.3/23375-3 Lastekaitsejuhtumi nõustamisteenuse kokkuvõte (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
5. 28.12.2017 2-17-19150 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
6. 28.12.2017 2-17-19129 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
7. 28.12.2017 19-2/71 Eitav matusetoetuse otsus (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
8. 28.12.2017 2-17-17350 Puudutatud isiku esindaja seisukoht avalduse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 28.12.2017 2-16-12657 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja lapsele eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 28.12.2017 19-2/70 Eitav matusetoetuse otsus (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
11. 28.12.2017 2-17-17792 Ekspertiisi akt isiku suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
12. 28.12.2017 2-17-17055 Ekspertiisi akt isiku suhtes ja määratud esindaja 30.11.2017.a arvamused (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 28.12.2017 2-17-16191 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
14. 28.12.2017 2-07-44752 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 28.12.2017 2-17-18089 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest ja esindaja määramisest, ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
16. 28.12.2017 2-10-53038 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
17. 28.12.2017 2-11-348 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
18. 28.12.2017 2-11-17144 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 28.12.2017 2-11-8816 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
20. 22.12.2017 2-10-49549 Kohtumäärus isiku määruskaebuse rahuldamise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
21. 22.12.2017 2-10-49549 Teade edasikaebamise tähtaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
22. 22.12.2017 2-16-4320 Teade isiku määruskaebuse edastamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
23. 22.12.2017 2-17-9050 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
24. 21.12.2017 2-17-18741 Kohtumäärus teostada isiku suhtes kohtupsühhiaatria ekpertiis (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 21.12.2017 2-17-18842 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
26. 21.12.2017 2-16-9411 Kohtumäärus puudutatud isiku ärakuulamise kohta erinõude täitmise korras (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
27. 21.12.2017 2-17-17308 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest kohtu algatusel ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
28. 21.12.2017 2-17-3963 Kohtumäärus eestkostja avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
29. 21.12.2017 2-16-9411 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest tähtajaga kuni 40 päeva (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
30. 21.12.2017 2-10-62496 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
31. 21.12.2017 VRP-5/17/1830 Teade abivajava isiku kohta (Viru Ringkonnaprokuratuuri Rakvere osakond) Menetletud  
32. 19.12.2017 2-16-9411 Hooldekodus viibiva patsiendi kohta iseloomustus (AS Hoolekandeteenused Valkla Kodu) Menetletud  
33. 18.12.2017 2-16-10833 Kohtumäärus jätta määruskaebus 24.08.17 a Tartu RK menetlusse võtmata (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
34. 18.12.2017 2-16-9411 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta kuni 19.12.2017.a (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
35. 18.12.2017 2-16-9411 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud