Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 07.11.2017 2-17-16407 Kohtumäärus menetluse algatamisest suhtlemiskorra määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
107. 06.11.2017 2-17-16469 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
108. 06.11.2017 2-17-11284 Lapse esindaja seisukoht avalduse osasa (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
109. 06.11.2017 2-17-15362 E.S. seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
110. 06.11.2017 2-17-9380 Kohtuotsus- tagaseljaotsus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
111. 03.11.2017 2-14-54128 Kohtumäärus eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
112. 03.11.2017 2-17-6791 Avaldaja taotlus dokumentaalse tõendi esitamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
113. 03.11.2017 2017/EHK-1/9431-3 I.T. dokumendid (AS Hoolekandeteenused) Menetletud  
114. 02.11.2017 2-17-13827 Ekspertiisi akt, määratud esindaja ja eestkostja kandidaadi seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
115. 02.11.2017 2-12-18265 Kohtumäärus advokaadi taotluse rahuldamata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
116. 02.11.2017 2-11-28818 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
117. 02.11.2017 2-17-7616 Isiku avaldus kohtuistungi tähtaja muutmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
118. 01.11.2017 2-17-5347 25.10.2017.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
119. 01.11.2017 2-17-1474 Teade alaealiste laste ärakuulamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
120. 01.11.2017 2-17-9463 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
121. 30.10.2017 2-14-52884 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
122. 30.10.2017 2-17-9361 Kohtumäärus isikule eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
123. 30.10.2017 2-12-18265 Puudutatud isikute seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
124. 30.10.2017 2-11-8816 Ajutine eestkostja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
125. 30.10.2017 2-10-67308 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
126. 30.10.2017 2-15-19220 Kohtumäärus vea parandamisest 25.10.2017.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
127. 30.10.2017 2-10-60699 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
128. 30.10.2017 2-17-7616 Isiku avaldus menetluse lõpetamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
129. 30.10.2017 2-15-19220 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
130. 30.10.2017 2-10-53038 Ajutise eestkostja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
131. 30.10.2017 2-07-20568 Ajutise eestkostja ja puudutatud isiku seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
132. 27.10.2017 2-11-17144 Ajutise eestkostja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
133. 27.10.2017 2-07-44752 Ajutise eestkostja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
134. 27.10.2017 2-10-57493 Ajutise eestkostja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
135. 27.10.2017 2-17-13412 Kohtumäärus isiku avalduse menetlusse võtmisest, avalduste liitmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
136. 27.10.2017 2-12-18265 Määratud esindaja vastus kohtunõudele (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
137. 27.10.2017 2-12-18265 23.10.2017.a ärakuulamise protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
138. 27.10.2017 2-17-15662 Kohtumäärused hagita menetluse algatamisest ja ekspertiisi määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
139. 27.10.2017 2-17-3581 24.10.2017.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
140. 25.10.2017 2-09-13235 Ekspertiisiakt ts.2-09-13235 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud