Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 24.10.2017 2-17-15478 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
142. 24.10.2017 2-09-13235 Määratud esindaja 22.09.2017.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
143. 20.10.2017 2-12-46676 Kohtumäärus avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
144. 20.10.2017 2-10-58966 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
145. 20.10.2017 2-17-15287 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
146. 20.10.2017 2-17-13795 Kohtumäärus isiku taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks rahuldamata jätmisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
147. 20.10.2017 2-17-9733 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
148. 20.10.2017 2-17-11178 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
149. 20.10.2017 2-17-15478 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
150. 20.10.2017 5.3-5/10681 2017. aasta 9 kuu kulude eelarve täitmise aruanne koos seletuskirjaga (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
151. 20.10.2017 5.3-5/10675 Eelarvearuanne seisuga 30.09.2017.a (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
152. 20.10.2017 5.3-5/10674 2017. aasta 9 kuu eelarveandmik koos seletuskirjaga (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
153. 19.10.2017 29-2.1/37810-5 Saksa Liitvabariigi poolt saadetud tagasiside (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
154. 19.10.2017 6.1-1/22 Otsus nimistuga perearstina tegutsemise õiguse ja nimistu äravõtmisest (Terviseamet) Menetletud  
155. 18.10.2017 2-17-15287 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
156. 18.10.2017 2-17-14204 Kohtumäärus ekspertiisi määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
157. 18.10.2017 2-17-11395 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
158. 18.10.2017 2-17-10272 Kohtumäärus menetluse lõpetamisest, ettekirjutuste tegemisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
159. 18.10.2017 2-17-7044 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
160. 18.10.2017 102706607 Tõend füüsilise isiku kohta (Maksu- ja Tolliamet) Menetletud  
161. 17.10.2017 2-17-13244 Puudutatud isiku seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
162. 17.10.2017 2-17-10272 12.10.2017.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
163. 17.10.2017 2-17-9529 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
164. 17.10.2017 2-06-38324 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamisest ja lapsele uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
165. 17.10.2017 2-11-8964 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
166. 17.10.2017 2-09-59666 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
167. 17.10.2017 2-11-42392 Kohtumäärus eestkoste ja eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
168. 17.10.2017 E-post Hüvitisotsus - 15.09.2017.a krediitkaardikindlustuse raames (Swedbank AS) Menetletud  
169. 17.10.2017 2-17-10539 Puudutatud isiku seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
170. 16.10.2017 2-10-61499 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
171. 16.10.2017 2-11-28818 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
172. 13.10.2017 2-17-9463 Isiku avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
173. 11.10.2017 2-17-14504 Kohtumäärus hagita menetluse algatamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
174. 11.10.2017 2-16-13932 Kohtumäärus avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
175. 11.10.2017 2-14-53165 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud