Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 11.10.2017 3.2-1/3701-3 Prokuratuuri loal kriminaalmenetluse lõpetamise määrus (Ida Prefektuur Narva Politseijaoskond) Menetletud  
177. 10.10.2017 5-12/52 Tõend isiku õppimise kohta 2017/2018 õppeaastal (Haapsalu Viigi kool) Menetletud  
178. 10.10.2017 2-17-14797 Kohtumäärused esindaja määramisest ja esialgse õiguskaitse pikendamisest (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
179. 10.10.2017 2-11-8816 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
180. 10.10.2017 2-09-49291 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
181. 10.10.2017 2-10-57493 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
182. 10.10.2017 2-10-53038 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
183. 10.10.2017 2-11-17144 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
184. 10.10.2017 2-07-44752 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
185. 10.10.2017 2-07-20568 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
186. 10.10.2017 2-11-348 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
187. 10.10.2017 2-10-64722 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
188. 09.10.2017 2-17-14108 Kohtumäärus algatada menetlus L.M. hooldusõiguse piiramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
189. 09.10.2017 2-17-14797 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
190. 09.10.2017 2-10-61922 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
191. 09.10.2017 2-10-61838 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
192. 09.10.2017 2-12-3433 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
193. 09.10.2017 2-11-39146 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
194. 09.10.2017 2-11-336 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
195. 09.10.2017 2-12-12431 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkoste pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
196. 09.10.2017 2-08-13569 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
197. 09.10.2017 2-10-62286 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
198. 09.10.2017 2-14-53445 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja eestkoste pikendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
199. 09.10.2017 2-11-8817 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
200. 09.10.2017 2-11-1926 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
201. 09.10.2017 2-17-6518 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
202. 09.10.2017 2-10-62496 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
203. 09.10.2017 2-10-61499 Eestkostetava isiku avaldus uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
204. 09.10.2017 2-17-11631 Isikule määratud esindaja 03.10.2017.a seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
205. 09.10.2017 2-12-16865 Ekspertiisi akt ja eestkostetavale isikule määratud esindaja arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
206. 09.10.2017 2-17-7616 SA Narva Haigla esitatud vastus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
207. 04.10.2017 2-17-13244 O.K. esitatud seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
208. 04.10.2017 2-16-14106 Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus esitatud seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
209. 02.10.2017 2-17-4330 Kohtumäärus keelduda J.N. avaldusest ja jätta pärandist loobumisest rahuldamata (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
210. 02.10.2017 2-15-7108 Kohtumäärus lõpetada järelevalvemenetlus S.M. eestkostja tegevuse üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud