Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 18.12.2017 2-12-16865 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamisest kohtu algatusel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
37. 18.12.2017 2-12-18265 Kohtumäärus eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
38. 18.12.2017 2-17-18501 Eestkostja kandidaadi seisukoht eestkoste seadmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
39. 14.12.2017 2-11-1926 Kohtumäärus isikule uue eestkostja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
40. 14.12.2017 2-17-18501 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest, ekspertiisi määramisest, esialgse õiguskaitse kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
41. 14.12.2017 2-17-18597 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
42. 14.12.2017 2-17-10517 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
43. 14.12.2017 2-17-18513 Kohtumäärus menetluse algatamisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
44. 14.12.2017 2-17-15680 Kohtumäärus kompromissi kinnitamisest ja menetluse lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
45. 14.12.2017 2-17-104577 Kohtuotsus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
46. 14.12.2017 2-10-57493 Uue eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
47. 13.12.2017 2-17-6791 Kohtumäärus vigade parandamise kohta 15.11.2017.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
48. 13.12.2017 2-14-52884 Kohtumäärus vea parandamise kohta 27.10.2017.a kohtumääruses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
49. 11.12.2017 2-14-53165 Kohtumäärus jätta V.S. määruskaebus rahuldamata (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
50. 11.12.2017 2-07-20568 Kohtumäärus uue eestkostja määramise otsustamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
51. 07.12.2017 2-17-13402 Kohtumäärus isikule esindaja määramise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
52. 07.12.2017 2-17-10354 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
53. 06.12.2017 2-17-4950 Kohtumäärus eestkostetava isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
54. 06.12.2017 2-09-13235 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
55. 05.12.2017 2-17-127239 Teade maksekäsu kiirmenetluse avalduse menetlusse võtmisest (Pärnu Maakohus Haapsalu kohtumaja) Menetletud  
56. 05.12.2017 2-17-12870 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
57. 05.12.2017 2-17-9050 Kohtumäärus uuendada menetlus tsiviilasjas nr 2-17-9050 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
58. 04.12.2017 2-17-17959 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
59. 01.12.2017 2-17-9471 Kohtumäärus kinnitatud kompromiss (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
60. 01.12.2017 2-17-12812 Kohtumäärus kinnitada kompromiss ts 2-17-12812 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
61. 01.12.2017 2-17-11153 Kohtumäärus kompromissi sõlmimise kohta lapse suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
62. 01.12.2017 2-17-7935 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
63. 01.12.2017 2-11-336 Kohtumäärus avalduse isikule uue eestkostja määramiseks rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
64. 01.12.2017 2-12-3433 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
65. 01.12.2017 2-08-13569 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
66. 01.12.2017 2-10-62286 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
67. 01.12.2017 2-11-39146 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
68. 30.11.2017 2-11-62696 Määratud esindaja seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
69. 30.11.2017 2-10-61922 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
70. 30.11.2017 2-10-61838 Kohtumäärus avalduse rahuldamisest ja isikule uue eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud