Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
71. 28.11.2017 2-17-11631 Kohtumäärus Narva linna avaldus rahuldada S.M. eestkoste küsimuses (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
72. 27.11.2017 2-11-7682 L.Z. seisukoht tsiviilasjas nr 2-11-7682 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
73. 22.11.2017 2-16-16099 Kohtumäärus tühistada Viru Maakohtu 13.juuni 2017 määrus (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
74. 21.11.2017 1267 Teatis teenusehinna muutusest alates 01.04.2018.a (SA Narva-Jõesuu Hooldekodu) Menetletud  
75. 21.11.2017 2-15-16076 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
76. 21.11.2017 2-17-17376 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
77. 21.11.2017 2-11-7686 Kohtumäärus määruskaebuse rahuldamise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
78. 21.11.2017 2-11-5183 Kohtumäärus eestkoste järelevalvemenetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
79. 20.11.2017 2-17-2276 Määruskaebuse menetlusse võtmata jätmise kohta (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
80. 20.11.2017 2-10-49549 Vandeadvokaadi vastus T.Z. määruskaebusele tsiviilasjas nr 2-10-49549. (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
81. 16.11.2017 2-17-17055 Kohtumäärus teostada ambulatoorne kohtupsühhiaatria ekspertiis isiku üle (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
82. 16.11.2017 2-17-11631 14.11.2017.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
83. 16.11.2017 2-12-18265 14.11.2017.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
84. 16.11.2017 2-17-6791 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
85. 16.11.2017 2-17-16028 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
86. 15.11.2017 2-17-12008 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
87. 15.11.2017 2-17-13795 Kohtumäärus isiku avalduse rahuldamata jätmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
88. 15.11.2017 2-11-336 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
89. 15.11.2017 2-10-61838 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
90. 15.11.2017 2-10-61922 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
91. 15.11.2017 2-10-62286 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
92. 15.11.2017 2-08-13569 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
93. 15.11.2017 2-11-39146 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmisest ja esindaja määramisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
94. 14.11.2017 2-10-63819 Kohtumäärus rahuldada Z.D. avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
95. 10.11.2017 2-12-32747 Kohtumäärus seatud eestkoste pikendamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
96. 10.11.2017 2-12-3433 Kohtumäärus avalduse menetlusse võtmise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
97. 10.11.2017 2-17-16738 Kohtumäärused avalduse menetlusse võtmisest, esialgse õiguskaitse rakendamisest, ekspertiisi määrami (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
98. 09.11.2017 2-17-16291 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
99. 09.11.2017 2-12-16865 Kohtumäärus määruskaebuse rahuldamisest ja asja saatmisest uueks läbivaatamiseks (Riigikohus Tsiviilkolleegium) Menetletud  
100. 09.11.2017 2-17-15287 Kohtumäärus menetluse lõpetamise kohta (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
101. 09.11.2017 2-09-13235 Kohtumäärus eestkoste pikendamata jätmisest ja eestkoste lõpetamisest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
102. 09.11.2017 2-17-6791 Puudutatud isiku seisukoht ja 19.09.2017.a kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
103. 08.11.2017 2-15-15409 Advokaadi täiendav arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
104. 07.11.2017 2-17-16469 Kohtumäärus pikendada esialgset õiguskaitset 40 päevani E.V. suhtes (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
105. 07.11.2017 2-16-14106 M.K. seisukoht ja tõendid ts.asi nr 2-16-14106 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud