Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 27.12.2018 ER-JUH-8/553-2 Detailplaneeringu kohta (Enefit Solutions AS) Menetletud  
107. 27.12.2018 2018.a sihtfinantseerimise eelarve (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
108. 27.12.2018 Vaba päev (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
109. 27.12.2018 Õppepuhkus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
110. 27.12.2018 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
111. 27.12.2018 riigieelarve eraldise kasutamise leping (Riigikantselei) Menetletud  
112. 21.12.2018 21.12.2018 C/687 Kinnituskiri (AS Narva Vesi) Menetletud  
113. 21.12.2018 Vastus päringule (MTÜ Paadigaraažiühistu Energeetik) Menetletud  
114. 21.12.2018 Väljamaksetaotlus koos kinnituskirjaga (KÜ Uusküla 21 Narva) Menetletud  
115. 21.12.2018 Taotlus (AS Sweco Projekt) Menetletud  
116. 21.12.2018 Vastus Lepingu mittekohase täitmise aktile nr 1 (BALTISIGMA OÜ) Menetletud  
117. 21.12.2018 Otsuste ja määruse edastamine (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
118. 21.12.2018 Teatis (Narva Vesi AS) Menetletud  
119. 21.12.2018 J.Tõsjatova puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
120. 21.12.2018 2-18-18476 Ärakuulamise protokoll (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) 20.01.2019  
121. 21.12.2018 T.Tammiste puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
122. 21.12.2018 N.Ivanov'i puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
123. 21.12.2018 2.1-8/9094-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
124. 21.12.2018 2.1-8/9094-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
125. 21.12.2018 2.1-8/9094-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
126. 21.12.2018 2.1-8/9094-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
127. 21.12.2018 2.1-8/9094-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
128. 21.12.2018 2.1-8/9094-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
129. 21.12.2018 2.1-8/9094-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
130. 21.12.2018 2.1-8/9094-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
131. 21.12.2018 Väljamaksetaotlus koos kinnituskirjaga (KÜ Vestervalli 4) Menetletud  
132. 21.12.2018 Taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
133. 21.12.2018 Taotlus (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
134. 21.12.2018 2-10-23930 Kohtumäärus pikendada eestkostet (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
135. 21.12.2018 2-16/2033-1 Otsus õpilase kodukülastusele lubamise kohta (Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskus) 21.12.2018  
136. 21.12.2018 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
137. 21.12.2018 Määrusesse muudatusettepanekute sisseviimisest (Narva Linnavolikogu kantselei) Menetletud  
138. 21.12.2018 Projekti "Kodulinn kaunimaks" taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
139. 21.12.2018 Projekti "Kodulinn kaunimaks" taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
140. 21.12.2018 Projekti "Kodulinn kaunimaks" taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud