Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
141. 21.12.2018 Projekti "Kodulinn kaunimaks" taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
142. 21.12.2018 Projekti "Kodulinn kaunimaks" taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
143. 21.12.2018 Projekti "Kodulinn kaunimaks" taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
144. 21.12.2018 Projekti "Kodulinn kaunimaks" taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
145. 21.12.2018 Projekti "Kodulinn kaunimaks" taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
146. 21.12.2018 Toetuse eraldamine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (Narva linn, Turu 3 KÜ) Menetletud  
147. 21.12.2018 3.2-1/25982-18 Nõudekiri kriminaalasjas alaealise lapse suhtes (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.12.2018  
148. 21.12.2018 6-13/18/17413-2 Maa erastamine (Maa-amet) Menetletud  
149. 21.12.2018 3.1-1.127368-2 Otsus väärteosajas (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 20.01.2019  
150. 21.12.2018 Rahu tn 18 fassaadi eskiis (FIE Alexander Melnikov) Menetletud  
151. 21.12.2018 Taotlus (KÜ Tiimani 14 Narva) Menetletud  
152. 21.12.2018 29-3/3376-4 Vastus A.K. pöördumisele (Sotsiaalkindlustusamet) 20.01.2019  
153. 21.12.2018 Teatis (KÜ Gerassimovi 14) Menetletud  
154. 21.12.2018 1.1-19/126 Kaasabi osutamine õpilasega töös (Narva Paju Kool) 14.01.2019  
155. 21.12.2018 2.1-3/36442-1 Teade abivajava isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
156. 21.12.2018 2.1-8/8979-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) 14.01.2019  
157. 21.12.2018 Arupärimine - ürituse läbiviimine koht (Aleksei Voronov - linnavolikogu liige) Menetletud  
158. 21.12.2018 Narva Linna SAA direktori ametikohalt vabastamine (Narva Linnakantselei) 20.01.2019  
159. 21.12.2018 Arupärimine - matusebüroo asukoht (Anna Kovalenko - linnavolikogu liige) Menetletud  
160. 21.12.2018 2.1-3.1/2004-1 Taotlus omasteta surnu matmise korraldamiseks (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
161. 21.12.2018 Väljamaksetaotlus koos kinnituskirjaga (AÜ Olginski) Menetletud  
162. 21.12.2018 ilma Volitused isikliku kasutusõiguse seadmiseks (Narva Linnavalitsus) Menetletud  
163. 21.12.2018 430 Avaldus (S. G.) Menetletud  
164. 21.12.2018 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
165. 21.12.2018 ilma Aruannete esitamine (Sotsiaalministeerium) Menetletud  
166. 21.12.2018 Narva Linna SAA direktori ametikohale nimetamine (Narva Linnakantselei) 20.01.2019  
167. 21.12.2018 Personalikäskkiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
168. 21.12.2018 Detailplaneeringu kohta (Telia Eesti AS) Menetletud  
169. 21.12.2018 Detailplaneeringu kooskõlastamine (Asutused ja ettevõtted) Menetletud  
170. 21.12.2018 2.1-3/33848-2 Detailplaneeringu kooskõlastamine (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
171. 21.12.2018 Arupärimine - kultuuripealinn (Vladimir Butuzov-Linnavolikogu liige) Menetletud  
172. 21.12.2018 Arupärimine (Sergei Gorlatš - Linnavolikogu liige) Menetletud  
173. 21.12.2018 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
174. 20.12.2018 2.1-8/8932-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
175. 20.12.2018 2.1-8/9108-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Ida prefektuur) 14.01.2019