Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
176. 20.12.2018 Projekti "Kodulinn kaunimaks" taotluste nõuetele vastavaks ja mittevastavaks tunnistamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
177. 20.12.2018 2.1-8/9078-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 14.01.2019  
178. 20.12.2018 122 Taotlus lubada kasvandikel võtta osa Läti reisis (Laste Hoolekande asutus Lootus) 20.12.2018  
179. 20.12.2018 429 Avaldus (L. P.) Menetletud  
180. 20.12.2018 15-2/18/16785-6 OÜ Waldchnep õhusaasteloa nr L.ÕV/326228 muutmise taotluse edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
181. 20.12.2018 7.1-1/19584-1 Päästeautode ligipääsu probleemid kortermajadele (Päästeamet) Menetletud  
182. 20.12.2018 Palve. (ELVL büroo) Menetletud  
183. 20.12.2018 M.Terebilina põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
184. 20.12.2018 Taotlus (OÜ Dekoraator) Menetletud  
185. 20.12.2018 7.2-3.3/18375-2 Detailplaneeringu tuleohutusosa kooskõlastamata jätmine (Päästeamet) Menetletud  
186. 20.12.2018 7.2-3.3/18374-2 Detailplaneeringu tuleohutusosa kooskõlastamine (Päästeamet) Menetletud  
187. 20.12.2018 428 Avaldus (V. M.) Menetletud  
188. 20.12.2018 N.Orava põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
189. 20.12.2018 G.Ignatovi puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
190. 20.12.2018 V.Lutuse puhkus (Narva Linnakantselei) 19.01.2019  
191. 20.12.2018 LTR-1428-004 Kooskõlastamine kinnistuomanikega (Novarc Group AS) Menetletud  
192. 20.12.2018 IVÜTK vabad vahendid (MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus) Menetletud  
193. 20.12.2018 gümnaasiumite renoveerimistööde planeerimise kohta (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
194. 20.12.2018 Vaie (Eraisik) Menetletud  
195. 20.12.2018 Puškini tn 28 eskiisi kooskõlastamine (Hotell INGER) Menetletud  
196. 20.12.2018 2018. a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
197. 20.12.2018 Hüvitise väljamaksmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
198. 20.12.2018 Finantseerimise tellimus (Rahandusamet) Menetletud  
199. 20.12.2018 gümnaasiumite renoveerimistööde planeerimise kohta (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
200. 20.12.2018 Teatis (OÜ RTS Infraehitus) Menetletud  
201. 20.12.2018 Avaldus (OÜ Tadias) Menetletud  
202. 20.12.2018 ALPA direktori ülesannete täitmisest vabastamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
203. 20.12.2018 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti direktori nimetamine (Narva Linnakantselei) Menetletud  
204. 20.12.2018 A.Võlitok´i põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
205. 20.12.2018 Tiimani tn paigaldatud keelumärk (Eraisik) Menetletud  
206. 20.12.2018 Teatis (OÜ Tadias) Menetletud  
207. 20.12.2018 Teatis (OÜ Tadias) Menetletud  
208. 20.12.2018 Linnavara mahakandmine (Linnamajandusamet) Menetletud  
209. 20.12.2018 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
210. 20.12.2018 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Vahtra 6) Menetletud