Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 20.12.2018 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (Korteriühistu Vahtra 4) Menetletud  
212. 20.12.2018 Avaldus. (Eraisik) Menetletud  
213. 20.12.2018 ilma Riigivara valduse üleandmise-vastuvõtmise akt (Maanteeamet) Menetletud  
214. 20.12.2018 T.Tammiste puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
215. 20.12.2018 6-2/18/18873-2 Detailplaneeringu kooskõlastamisest (Keskkonnaamet) Menetletud  
216. 20.12.2018 Teatis (Olga Medvedjeva FIE) Menetletud  
217. 20.12.2018 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
218. 20.12.2018 Teenistuslähetus ja töölähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
219. 20.12.2018 Koosoleku protokoll (Narva Linnavolikogu piiriäärse ja väliskoostöö komisjon) Menetletud  
220. 20.12.2018 kiri (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) 19.01.2019  
221. 19.12.2018 Töövõtulepingu osadeks jagamise taotlus (BALTISIGMA OÜ) Menetletud  
222. 19.12.2018 Garantii pikendus (ATKO Bussiliinid AS) Menetletud  
223. 19.12.2018 Vastus (KÜ Joala 11) Menetletud  
224. 19.12.2018 Töölähetus M.Sazonov (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
225. 19.12.2018 9-1/3992 Taotlus lähiaadresside ja sihtotstarvete määramiseks (RMK) Menetletud  
226. 19.12.2018 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
227. 19.12.2018 töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
228. 19.12.2018 Vastus (OÜ M-NAR Kinnisvara) Menetletud  
229. 19.12.2018 2019. a üüritasu (Narva Kehakultuuri ja Spordiliit) Menetletud  
230. 19.12.2018 V.Ilin'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
231. 19.12.2018 V.Kaju põhipuhkus (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
232. 19.12.2018 14-6/18/17866-3 Arvamuse küsimine vee erikasutusloa muutmise korralduse eelnõu ja muudetud vee erikasutusloa eelnõu (Keskkonnaamet) Menetletud  
233. 19.12.2018 ilma Valimiskomisjoni otsus nr 21 ja protokoll 15 (Narva linna valimiskomisjon) 18.01.2019  
234. 19.12.2018 Taotlus (Sweco Projekt AS) Menetletud  
235. 19.12.2018 2357P-03 Lepingu lisade edastamine (YIT Infra Eesti AS) Menetletud  
236. 19.12.2018 3405 Riigilõivu meeldetuletus . (Tartu Maakohtu kinnistusosakond) Menetletud  
237. 19.12.2018 2263908 Riigiklõivu meeldetuletus (Tartu Maakohtu kinnistusosakond) Menetletud  
238. 19.12.2018 41 Tallinna Linnavalitsuse määrus omavalitsustele (Tallinna Haridusamet) Menetletud  
239. 19.12.2018 T.K pankroti väljakuulutamine (Jüri Truuts pankrotihaldur) Menetletud  
240. 19.12.2018 Pöördumine (Linnaelanikud) Menetletud  
241. 19.12.2018 Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 muutmine (ELVL büroo) Menetletud  
242. 19.12.2018 elnõu MKM/18-1350 - "Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määruse nr 58 „Hoone energiatõhus (ELVL büroo) Menetletud  
243. 19.12.2018 Taotlus (CONX PM OÜ) Menetletud  
244. 19.12.2018 IDA-EESTI REGIONAALSE KRIISIKOMISJONI ISTUNGI PROTOKOLL ja OTSUSED nr 57 (Päästeamet) Menetletud  
245. 19.12.2018 14-12/9580-1 Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise-ja kompenseerimise aruannete küsimine (Rahandusministeerium) Menetletud