Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
316. 17.12.2018 J.Golubeva puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
317. 17.12.2018 Eelnõu SIM/18-1331 - "Isikukoodide moodustamise ja andmise kord" kooskõlastamine (ELVL büroo) Menetletud  
318. 17.12.2018 Kooskõlastuse taotlemine (Eesti Sõjalis-Sportlik Selts ERNA) Menetletud  
319. 17.12.2018 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
320. 17.12.2018 Eelnõu SIM/17-1407 - "Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus" kooskõlas (ELVL büroo) Menetletud  
321. 17.12.2018 Eelnõu SIM/18-1333 - "Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise kord, vormid ja nende täitmise (ELVL büroo) Menetletud  
322. 17.12.2018 Taotlus (Ksil Eesti OÜ) Menetletud  
323. 17.12.2018 Eraisikud saavad tulumaksuvabalt vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks toetust küsida (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) Menetletud  
324. 17.12.2018 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
325. 17.12.2018 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
326. 17.12.2018 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
327. 17.12.2018 Avaldus (Hooneühistu NARVA VIRAAŽ GARAAŽID) Menetletud  
328. 17.12.2018 1404523 Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade (Keskkonnaamet) Menetletud  
329. 17.12.2018 Käskkiri (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
330. 17.12.2018 Narva linna elanikke pöördumine oftalmoloogia teenuse osas (OÜ Almeda Kliinik) Menetletud  
331. 17.12.2018 eelarveliste assigneeringute muutmisest (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
332. 17.12.2018 8-5/18/17681-4 Jäätmeloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks (Keskkonnaamet) Menetletud  
333. 17.12.2018 Pöördumine (Eraisik) Menetletud  
334. 17.12.2018 Eelnõu SOM/18-1336 - "Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 "Puuetega inimeste e (ELVL büroo) Menetletud  
335. 17.12.2018 ELVL Ettepanekud eelarveläbirääkimisteks 2019 aastal (ELVL büroo) Menetletud  
336. 17.12.2018 Avaldus (Elektroservis OÜ) Menetletud  
337. 17.12.2018 6.-2/4028-1 Lapse ja ema kohtumisest (Põhja-Tallinna Valitsus (Sotsiaalhoolekande osakond)) 17.12.2018  
338. 17.12.2018 1.1-19/125 vara mahakandmine (Narva Paju Kool) Menetletud  
339. 17.12.2018 M.Tuuder'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
340. 17.12.2018 2018.a sihtfinantseerimise eelarve (Rahandusamet) Menetletud  
341. 17.12.2018 2-18-17879 Advokaadi seisukoht ts.asjas nr 2-18-17879 (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
342. 17.12.2018 Avaldus (Olga Medvedjeva FIE) Menetletud  
343. 17.12.2018 Avaldus (Koos Rahu Eest Eestis MTÜ) Menetletud  
344. 17.12.2018 Koosoleku protokoll (Linnavolikogu ühistute komisjon) Menetletud  
345. 17.12.2018 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
346. 17.12.2018 Ž.Petrova tasustamata puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
347. 17.12.2018 R.Zorin'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
348. 17.12.2018 A.Pedari puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud  
349. 17.12.2018 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
350. 17.12.2018 J.Solovjov'i puhkus (Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet) Menetletud