Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
36. 28.12.2018 Taotlus (OÜ Gulib) Menetletud  
37. 28.12.2018 Projekteerimistingimuste taotlus (OÜ Olegta) Menetletud  
38. 28.12.2018 Kütuse ostmine sõiduki jaoks (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
39. 28.12.2018 Vaba päev (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
40. 28.12.2018 puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
41. 27.12.2018 Lisatahvli paigaldamisest (Politsei-ja Piirivalveamet) Menetletud  
42. 27.12.2018 3.2-1/28267-1 Abivajavast lapsest teatamine kriminaalasjas (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 27.12.2018  
43. 27.12.2018 2.1-8/9232-2 Teade abivajava lapse kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) 28.01.2019  
44. 27.12.2018 Käskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
45. 27.12.2018 2-14-53165 Kohtukutse M.S. taotlus uue eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) 29.01.2019  
46. 27.12.2018 432 Avaldus (J. R.) Menetletud  
47. 27.12.2018 431 Avaldus (R. K.) Menetletud  
48. 27.12.2018 Eelarve ümbertõstmine. (Narva Linnakantselei) Menetletud  
49. 27.12.2018 Vaie Narva Linnavalitsuse 31.10.2018 korraldusele nr 937-k (Raul Ainla Vandeadvokaat) Menetletud  
50. 27.12.2018 Väljamaksetaotlus (KÜ Juhkentali 4) Menetletud  
51. 27.12.2018 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
52. 27.12.2018 Dokumentide edastamine pärimisasjas (Narva notar Tatjana Boitsova) Menetletud  
53. 27.12.2018 Tänukiri. (KÜ Joala 11) Menetletud  
54. 27.12.2018 Päästeautode ligipääsu probleemid kortermajadele (Päästeamet) Menetletud  
55. 27.12.2018 Detailplaneeringu materjalid läbivaatamiseks (SKEPAST&PUHKIM OÜ) Menetletud  
56. 27.12.2018 Elukoht andmed M.I (Siseministeerium) Menetletud  
57. 27.12.2018 Taksoteenuse osutamiseks avaldus. (Eraisik) Menetletud  
58. 27.12.2018 2-18-18476 Kohtunõue O.Š. eestkostja määramisest (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) 03.01.2019  
59. 27.12.2018 Päring (KÜ Narva Sepa 8) Menetletud  
60. 27.12.2018 6-10_03587-1_vastus_teenistuslehe_nõudele_-_J._V._20181221.bdoc (Riigi Tugiteenuste Keskus) Menetletud  
61. 27.12.2018 Avaldus (Igor Klink) Menetletud  
62. 27.12.2018 Käskkiri (Linnamajandusamet) Menetletud  
63. 27.12.2018 15-2/18/15769-5 Õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine, eelnõude edastamine (Keskkonnaamet) Menetletud  
64. 27.12.2018 Riigipühal töötamine (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
65. 27.12.2018 Töölähetus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
66. 27.12.2018 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
67. 27.12.2018 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
68. 27.12.2018 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
69. 27.12.2018 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
70. 27.12.2018 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud