Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
596. 11.12.2018 Selgitustaotlus (Eraisik) Menetletud  
597. 11.12.2018 Juurdepääs avalikele hoonetele (Õiguskantsleri Kantselei) Menetletud  
598. 11.12.2018 Eelnõu RAM/18-1304 - "Planeerimisseaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus" kooskõlastam (IVOL) Menetletud  
599. 11.12.2018 Töölähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
600. 11.12.2018 vahendite eraldamine remondi teostamiseks (Narva Noorte Meremeeste Klubi) Menetletud  
601. 11.12.2018 Käskkiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
602. 11.12.2018 Vaba päev (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
603. 11.12.2018 421 Avaldus (K. A.) Menetletud  
604. 11.12.2018 2-18-18185 Kohtumäärus Narva linna avaldus täisealise isikule eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
605. 11.12.2018 2-18-18631 Kohtumäärus avaldus täisealisele isikule eestkoste seadmiseks ja eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
606. 11.12.2018 2-17-7697 Kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
607. 11.12.2018 2-17-14047 Esindaja seisukoht tsiviilasjas nr 2-17-14047 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
608. 11.12.2018 2-18-3093 Kohtunõue tsiviilasjas nr 2-18-3093 (menetluskulude kindlaksmääramine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
609. 11.12.2018 5.1-28/139 Teade (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
610. 11.12.2018 2-15-19438 Arvamus (tsiviilasi nr 2-15-19438) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
611. 11.12.2018 066/2014/149 Tõend (Andrei Krek Kohtutäituribüroo) Menetletud  
612. 11.12.2018 2.1-8/8747-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
613. 11.12.2018 2.1-8/8937-3 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
614. 11.12.2018 2-12-52033 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamine ja uue eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
615. 11.12.2018 2-10-23930 Seisukoht täisealise isiku eestkoste pikendamise või lõpetamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
616. 11.12.2018 2-18-18401 Kohtumäärus avaldus lapse elu- ja viibimiskoha otsustusõiguse andmiseks (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
617. 11.12.2018 M.Kurilenko puhkus (Narva Linnakantselei) Menetletud  
618. 11.12.2018 2-18-13465 Kohtumäärus hooldusõiguste peatamiste ja alaealisele lapsele eestkostja määramise menetlus (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
619. 11.12.2018 6-9/1172-1 Taotlus (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus) Menetletud  
620. 11.12.2018 5.1-28/126 Teade (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
621. 11.12.2018 5.1-28/125 Teade (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
622. 11.12.2018 2.1-3/35832-1 Teade abi vajava isiku kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
623. 11.12.2018 K.Jadrova puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
624. 11.12.2018 Teatis (KÜ Kangelaste 8) Menetletud  
625. 11.12.2018 Teatis (FIE Julia Bogdanova) Menetletud  
626. 11.12.2018 Teatis (FIE Julia Bogdanova) Menetletud  
627. 11.12.2018 kütuse kulunormide kinnitamine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
628. 11.12.2018 Avaldus (KÜ Võidu 1 Narva) Menetletud  
629. 11.12.2018 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
630. 11.12.2018 1.1-19/140 transpordikulude katmine (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud