Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
701. 07.12.2018 Teatis (FIE Olga Jakovleva) Menetletud  
702. 07.12.2018 A.Želtouhhov'i puhkus (Linnamajandusamet) Menetletud  
703. 07.12.2018 2-12-18265 Ambulatoorse kohtupsühhiaatria ekspertiisi akt (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
704. 07.12.2018 Lasketiirudest ja -paikadest teavitamine (ELVL büroo) Menetletud  
705. 07.12.2018 2-18-13389 Kohtukutse (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
706. 07.12.2018 2-18-13389 Ärakuulamise protokoll tsiviilasjas nr 2-18-13389 (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
707. 07.12.2018 3.2-1/24208-15 Nõudekiri kriminaalasjas nr 18233001110 (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
708. 07.12.2018 Avaliku ürituse loa taotlus (Gurmeejooksud MTÜ) Menetletud  
709. 07.12.2018 2.1-8/8867-2 Teade lähisuhtevägivalla juhtumi kohta (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
710. 07.12.2018 Abipalve (Narva Õigeusu Gümnaasium) Menetletud  
711. 07.12.2018 Projekteerimistingimuste taotlus (Archirender OÜ) Menetletud  
712. 07.12.2018 Projekteerimistingimuste taotlus (Enefit Kaevandused AS) Menetletud  
713. 07.12.2018 3.2-1/27534-3 Nõudekiri kriminaalasjas nr 18233001318 (Politsei- ja Piirivalveamet Narva politseijaoskond) Menetletud  
714. 07.12.2018 Teavitus abivajava isikust (Swedbank AS) Menetletud  
715. 07.12.2018 Taotlus Geneva (OÜ Geneva) Menetletud  
716. 07.12.2018 5.1-28/135 Teade (Narva Pähklimäe Gümnaasium) Menetletud  
717. 07.12.2018 Toetuse taotlemine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames (KÜ Partisani 9) Menetletud  
718. 07.12.2018 rahvuskultuuriseltside taotluse edastamine (Linnamajandusamet) Menetletud  
719. 07.12.2018 T-OT-2018-0102 toetuse kasutamise leping (Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika) Menetletud  
720. 06.12.2018 2019. eelarve projektist (SA Narva Haigla) Menetletud  
721. 06.12.2018 Avaldus (KÜ Puškini 45A) Menetletud  
722. 06.12.2018 Juhtumikirjeldus (MTÜ Vahtra Hooldemaja) Menetletud  
723. 06.12.2018 Teenistuslähetus (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
724. 06.12.2018 Taotlus (Riigi Kinnisvara AS) Menetletud  
725. 06.12.2018 Avaldus (Eesti Invaühingu Narva osakond EENAR) Menetletud  
726. 06.12.2018 2327p/28 Sõltumatu eksperdi määramisest ja lepingu täitmisest (YIT Infra Eesti AS) Menetletud  
727. 06.12.2018 Taotlus (Eraisik) Menetletud  
728. 06.12.2018 416 Avaldus (M. T.) Menetletud  
729. 06.12.2018 Finantseerimise tellimus (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
730. 06.12.2018 Puhkus (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond) Menetletud  
731. 06.12.2018 066-2004-2814 Akti edastamine ja arvamuse küsimine (Narva kohtutäitur Andrei Krek) Menetletud  
732. 06.12.2018 Narva Linnakantselei hoone elektripaigaldise renoveerimine. (Joala Elekter OÜ) Menetletud  
733. 06.12.2018 Puhkusele lubamine (Narva Linnavalitsuse Rahandusamet) Menetletud  
734. 06.12.2018 Töölähetus D. Bjorkland (Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet) Menetletud  
735. 06.12.2018 Kaasfinantseerimine (MTÜ Spordiklubi GANZA) Menetletud