Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
1. 19.12.2018 2-18-19052 SA Ahtme haigla taotlus isiku suhtest olenematu ravi kohaldamine (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
2. 17.12.2018 2-18-17879 Advokaadi seisukoht ts.asjas nr 2-18-17879 (Viru Maakohus Narva kohtumaja)  
3. 13.12.2018 2-18-5072 Puudutatud isiku seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
4. 13.12.2018 2-18-14309 Eestkostja kandidaadi, lapse vanemate seisukohad (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
5. 13.12.2018 2-16-15264 Kohtumäärus isiku määruskaebuse rahuldamata jätmise kohta (Tartu Ringkonnakohus) Menetletud  
6. 13.12.2018 2-18-17240 Puudutatud isiku seisukoht eestkoste seadmise kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
7. 13.12.2018 2-18-18334 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse pikendamise kohta (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
8. 12.12.2018 2-18-876 Kohtuteade tsiviilasjas nr 2-18-876 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
9. 12.12.2018 2-18-13617 Tõend (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
10. 12.12.2018 2-18-18476 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
11. 12.12.2018 2-18-17725 M.K. esitatud avaldus (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
12. 11.12.2018 2-18-18185 Kohtumäärus Narva linna avaldus täisealise isikule eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
13. 11.12.2018 2-18-18631 Kohtumäärus avaldus täisealisele isikule eestkoste seadmiseks ja eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
14. 11.12.2018 2-17-14047 Esindaja seisukoht tsiviilasjas nr 2-17-14047 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
15. 11.12.2018 2-15-19438 Arvamus (tsiviilasi nr 2-15-19438) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
16. 11.12.2018 066/2014/149 Tõend (Andrei Krek Kohtutäituribüroo) Menetletud  
17. 11.12.2018 2-12-52033 Kohtumäärus eestkostja ametist vabastamine ja uue eestkostja määramine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
18. 11.12.2018 2-10-23930 Seisukoht täisealise isiku eestkoste pikendamise või lõpetamise osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
19. 11.12.2018 2-18-13465 Kohtumäärus hooldusõiguste peatamiste ja alaealisele lapsele eestkostja määramise menetlus (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
20. 07.12.2018 2-18-18334 Kohtumäärus SA Ahtme Haigla taotlus tahtest olenematu ravi kohaldamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
21. 07.12.2018 2-12-18265 Ambulatoorse kohtupsühhiaatria ekspertiisi akt (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
22. 07.12.2018 2-18-13389 Ärakuulamise protokoll tsiviilasjas nr 2-18-13389 (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
23. 05.12.2018 2-18-18185 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Saadetud  
24. 05.12.2018 2-18-18185 Kohtumäärus Narva linna avaldus täisealisele isikule eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
25. 05.12.2018 2-18-16613 Notari esitatud vastus (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
26. 05.12.2018 2-18-16349 R.S. esitatud seisukoht tsiviilasjas nr 2-18-16349 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
27. 05.12.2018 2-18-17547 Vandeadvokaadi esitatud arvamus tsiviilasjas nr 2-18-17547 (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
28. 04.12.2018 2-18-16349 Kohtumäärus A.S. avaldus lapsega suhtlemiskorra kindlaks määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
29. 04.12.2018 2-18-17546 Kohtumäärus avaldus täisealisele isikule eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
30. 04.12.2018 2-18-18179 Kohtumäärus esialgse õiguskaitse rakendamise korras isiku kinnisesse asutusse paigutamine (Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja) Menetletud  
31. 04.12.2018 2-18-14125 Kohtumäärus Narva linna avaldus vanemate hooldusõiguse piiramiseks alaealise laste suhtes (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
32. 04.12.2018 2-16-15421 Kohtumäärus eestkostemenetlus (ilmse ebatäpsuse parandamine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
33. 04.12.2018 2-18-16637 Advokaadi seisukoht ts. asjas 2-18-16637 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
34. 04.12.2018 2-18-17879 Advokaadi seisukoht ts. asjas 2-18-17879 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
35. 03.12.2018 2-18-7105 Kohtumäärus (Harju Maakohus Tallinna kohtumaja) Menetletud