Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
106. 04.10.2018 2-15-16060 Kohtumäärus eeskoste järelevalvemenetlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
107. 04.10.2018 2-18-12599 Kohtumäärus (vea parandamine) (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
108. 04.10.2018 2-14-53165 Advokaadi seisukoht avalduse osas ts. asjas 2-14-53165 (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
109. 04.10.2018 2-18-11976 Ambulatoorse kohtupsühhiaatria eskspertiisi AKT (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
110. 04.10.2018 2-18-13498 Kohtumäärus avaldus alaealise lapse nimel tehingu tegemiseks loa saamiseks (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
111. 04.10.2018 2-18-13353 Kohtumäärus avaldus täisealisele isikule eestkoste seadmiseks (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
112. 04.10.2018 2-18-11898 Advokaadi seisukoht esitatud avalduse osas ts. asjas 2-18-11898 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
113. 04.10.2018 2-18-14689 Seisukoht tsiviilasjas nr 2-18-14689 esialgse õiguskaitse taotluse osas (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
114. 04.10.2018 2-17-7251 Kohtumäärus lõpetada L.A. seatud eestkoste (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
115. 04.10.2018 2-18-14576 Kohtumäärus algatada menetlus ts.asjas nr 2-18-14576 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
116. 03.10.2018 5-25/28 Õpilaste uuringu tulemused (Narva Soldino Gümnaasium) Menetletud  
117. 02.10.2018 2-18-14576 Advokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
118. 02.10.2018 ilma Pärandvara inventuur (Andrei Krek Kohtutäituribüroo) Menetletud  
119. 01.10.2018 2-18-14632 Kohtumäärus SA Ahtme Haigla taotlus R.S. suhtes tahtest olenematu ravi kohaldamiseks (Viru Maakohus Jõhvi Kohtumaja) Menetletud  
120. 01.10.2018 2-18-11477 Kohtumäärus määrata A.V. esindajaks advokaat riigi arvel (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
121. 28.09.2018 2-11-18034 Kohtumäärus rahuldada J.L. avaldus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
122. 28.09.2018 7.PT-2/10994 Otsuse edastamine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
123. 28.09.2018 2-18-11898 A.V. esitatud nõusolek (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
124. 28.09.2018 2-17-9463 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
125. 28.09.2018 2-18-12230 Advokaadi täiendav seisukoht tsviilasjas nr 2-18-12230 (Grandman Law Firm advokaadibüroo) Menetletud  
126. 25.09.2018 2-18-14125 Kohtumäärus -avaldus rahuldada kohtuasjas nr 2-18-14125 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
127. 24.09.2018 1-18-6214 Kohtuotsus alaealise süüdi mõistmises (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
128. 21.09.2018 Seletuskiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
129. 21.09.2018 Seletuskiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
130. 21.09.2018 Seletuskiri (Narva linna Sotsiaalabiamet) Menetletud  
131. 19.09.2018 2-18-12007 Kohtumäärus Narva linna avaldus psühhiaatriahaiglasse paigutamiseks (Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja) Menetletud  
132. 19.09.2018 2-16-15264 Kohtumäärus Narva linna avaldus nõusoleku andmiseks lapse nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
133. 19.09.2018 2-18-178 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
134. 19.09.2018 2-18-4061 J.P. esindaja avaldus tsiviilasjas 2-18-4061 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
135. 18.09.2018 Vastused pankadest järelepärimisele (Notar Sergei Nikonov) Menetletud  
136. 18.09.2018 18-14/631722 Kinnise lasteasutuse teenuse suunamisotsus (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
137. 18.09.2018 2-11-9984 Kohtumäärus V.K. eestkostemenetlus (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
138. 18.09.2018 2-18-13465 Puudutatud isikule määratud esindaja seisukoht lapse ema esialgse õiguskaitse taotluse kohta (Viru Maakohus Narva Kohtumaja) Menetletud  
139. 18.09.2018 2-10-64827 Kohtumäärus avaldus nõusoleku andmiseks eestkostetava nimel tehingu tegemiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
140. 18.09.2018 2-17-17792 Kohtumäärus avaldus kinnisesse asutusse paigutamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud