Abi
Narva Linnavalitsuse kirjad

  Kuupäev  Saatja nr  Kirja pealkiri  Tähtaeg     
211. 16.07.2018 2-18-10562 Kohtumäärus avaldus alaealise kinnisesse lasteasutuse paigutamiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
212. 13.07.2018 Otsuse edastamine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
213. 13.07.2018 14.EKS-4/31353 Sotsiaalkindlustusameti dokumendi edastamine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
214. 13.07.2018 2-18-6557 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
215. 13.07.2018 2-18-1331 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
216. 12.07.2018 2-12-41242 Kohtumäärus täisealise isiku eestkoste ja eestkostja ametiaja pikendamise otsustamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
217. 12.07.2018 2-11-41616 Kohtumäärus Narva linna avaldus alaealise lapsele eestkostja määramiseks (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
218. 12.07.2018 2-14-53445 Kohtumäärus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
219. 12.07.2018 2-10-63819 Ilmse ebatäpsuse parandamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
220. 11.07.2018 2-18-7175 Advokaadi seisukoht esitatud avalduse osas ts. asjas 2-18-7175 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
221. 11.07.2018 2-18-9204 S.M. esitatud arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
222. 11.07.2018 2-18-4061 Määruskaebuse edastamine tsiviilasjas nr 2-18-4061 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
223. 11.07.2018 2-18-9267 R.B. esitatud arvamus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
224. 10.07.2018 Avalduse tühistamisest (Eraisik S.D.) Menetletud  
225. 09.07.2018 18-4/21203 Erihoolekandeteenuse ümberhindamine (Sotsiaalkindlustusamet) Menetletud  
226. 09.07.2018 2-18-8671 Kohtukutse (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
227. 09.07.2018 2-15-1073 Kohtuteade tsiviilasjas nr 2-15-1073 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
228. 09.07.2018 2-12-18265 Ärakuulamise protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
229. 09.07.2018 2-17-7251 Kohtuistungi protokoll (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
230. 09.07.2018 2-12-18265 Kohtumäärus J.S. eestkostja määramise menetlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
231. 04.07.2018 2-18-6129 Kohtumäärus kohustada E.A. määratud esindajat seisukoha esitamist (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
232. 04.07.2018 2-17-7935 Kohtumäärus jätta A.K. taotlus 29.03.2018 rahuldamata (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
233. 04.07.2018 2-17-17273 Kohtumäärus A.K. avalduse rahuldamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
234. 03.07.2018 2-18-7703 Kohtumäärus määrata V.S.eestkostjaks K.S. (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
235. 03.07.2018 2-18-8034 Advokaadi seisukoht (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
236. 02.07.2018 2-18-1845 Kohtumäärus M.R. avaldus rahuldada osaliselt (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
237. 27.06.2018 2-18-9043 Kohtumäärus rakendada ts.asjas 2-18-9043 esialgset õiguskaitset (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
238. 27.06.2018 2-12-18265 Kohtumäärus J.S.eestkostja määramise menetlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
239. 25.06.2018 2-16-7815 Kohtumäärus lõpetada eestkoste järelevalvemenetlus (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
240. 25.06.2018 1.1-19/61 Õpilase A.Z. iseloomustus (Narva Paju Kool) Menetletud  
241. 22.06.2018 2-12-47211 Kohtumäärus Narva linna avaldus rahuldada, eestkostja ülesannetest (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
242. 18.06.2018 2-18-2935 Kohtumäärus M.M. avaldus rahuldada (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
243. 13.06.2018 2-18-9001 Kohtumäärus tahtest olenematu D.K. suhtes ravi kohaldamine (Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja) Menetletud  
244. 12.06.2018 2-13-4974 Kohtumäärus täisealise isiku A.I. eestkoste pikendamise otsustamine (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud  
245. 11.06.2018 2-17-14047 MK edastamine menetlusosalistele ts asjas nr 2-17-14047 (Viru Maakohus Narva kohtumaja) Menetletud